Bettina Bové

Bettina Bové

Byrådsmedlem, regionsrådsmedlem
Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden
Jeg tror på grundværdier omkring respekt for mennesker og natur. Derfor stiller jeg op til byrådet for anden gang. Vi skal passe på vores fremtid og værne om værdier om et grønt miljø, demokrati og medmenneskelighed. Det er vigtigt at kæmpe for.
Bettina Bové

Min vision for Fredensborg Kommune er

  • En vedvarende og ambitiøs klimaindsats
  • Flere ressourcer og frihed til folkeskolerne
  • Reelle normeringer i daginstitutionerne og 70% uddannede pædagoger
  • Større indsats og flere ressourcer til udsatte børn og unge
  • Kultur og idræt for alle
  • Flere initiativer for mere tryghed i nærmiljøet
  • Mindre topstyring overalt i kommunalregi
  • Beskyttelse og udvidelse af grønne områder og hav

Mine mærkesager

Miljø

Klimaet er noget vi skal værne om, så vi efterlader en planet som vi kan stå inde for til vores børn.

Vi skal turde satse på ambitiøs handling på klimaområdet; vi skal have store ambitioner inden for grøn omstilling og udvikling. Derfor står jeg bl.a. for mere genbrug og økologi i kommunen, for bæredygtige byggeprocesser, grøn transport og yderligere klimatiltag.

Børn

Ligesom et velfungerende klima er vores fremtid, så er børn også. God opvækst varer livet ud.

Grundet mit arbejde med børn og unge gennem 27 år, ved jeg at relationer og nok uddannede personale er altafgørende i daginstitutioner som folkeskoler. Personalet skal sættes fri fordi vi kan og skal stole på deres faglighed - og legen skal vægtes højere end test og bureaukratiske processer.

Kultur

Kultur og idræt er ikke for de få, men er vigtigt og frigivende for den enkelte person.

Alle niveauer skal kunne deltage i kultur og idræt, unge som gamle. Kultur og idræt er en stor del af dannelses- og integrationsprocesser for alle. Det hjælper til at få alle til at føle sig som en del af fællesskabet på det personlige niveau og samler os som nation på det større.

Klima, børn og kultur - Bettina Bové fra Fredensborg KV21

Om mig

Politiker med første valgperiode i byrådet. Jeg arbejder til dagligt på en specialskole i Fredensborg Kommune som lærer og familieterapeut. Min fritid bliver brugt på at være aktiv i lokalmiljøet og beboerforeninger. Jeg har en mand, tre børn og en rød hund. De sidste par år har jeg kæmpet for mine værdier i bl.a. Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, som næstformand i Klimarådet, medlem af Grønt Råd, som formand for Idræts- og Fritidsudvalget og næstformand i Socialudvalget.