Bitten Schjødt Kjær

Medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)