Børge Frank Koch

Byrådsmedlem
Haderslev Kommune
Haderslev Kommune skal være rammen om det gode liv. Der er brug for mere ”kød” på kultur- og fritidsområdet, ligesom vi skal være modige på det sundhedsfremmende- og forebyggende område. Vi har brug for en stærk og sammenhængende erhvervspolitik samt et øget fokus på Haderslev som uddannelsesby - og så skal vi skal smøge ærmerne op og fortælle de gode historier, så de brænder igennem!
Børge Frank Koch

Som kandidat for Radikale Venstre i Haderslev Kommune vil jeg kæmper for at gøre vores dejlige kommune grønnere, friere og stærkere i hele kommunen.

For mig handler god kommunalpolitik om at skabe fælles løsninger, der får den nære hverdag til at fungere for borgerne – også på det grønne område. Det kunne fx. være den allerede vedtagne affaldsordning, der er et godt skridt på vejen, men vi skal være mere ambitiøse. Det gør vi ved at tænke nyt. For vi er ikke tilfredse med at opretholde og forsvare status quo.

Radikale Venstre i Haderslev Kommune skal være drivkraften for en grøn forandring. Vi må gerne være partiet, der skiller sig ud i byrådet, ved at gå forrest og finde nye løsninger på bl.a. det grønne område med borgere, organisationer, eksperter og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra andre partier. Uanset hvilken partifarve de har.

Vi tror på, at lokal politik skal udøves sammen med de borgere i Haderslev Kommune, som det berører.
Vores politik føres åbent, inddragende og med afsæt i vores tydelige socialliberale og grønne værdier. Det giver mening, og det skaber tillid.

Børge Koch

Vi skal skabe vækst og sikre velfærd i Haderslev

Konkret betyder det, at jeg ønsker at videreføre byrådets beslutning om en række investeringer, som skal skabe bedre rammer for borgere og virksomheder, samt forsøge at vende de seneste års tilbagegang i befolkningstallet.

Der er for tiden tre brændende platforme i Haderslev Kommune, der er størst i forhold til at skabe yderligere vækst og dermed sikre velfærden i årene frem. De tre vækstspor rummer enkeltvis og tilsammen en række brændende platforme. Inden for hvert vækstspor er der samtidig et stort potentiale for øget vækst og velfærd og mange initiativer, der kan sættes i gang. Vækstsporene er:

  • Bosætning
  • Arbejdspladser
  • Uddannelse

Haderslev Kommune er stærkt udfordret inden for alle tre vækstspor. Det gælder ikke mindst et faldende befolkningstal, et lavt antal nye arbejdspladser og et lavt uddannelsesniveau.

Vækstudfordringerne og -potentialerne gør sig gældende i hele kommunen, hvorfor nye vækstinitiativer også skal gavne hele kommunen. Initiativer inden for et af vækstsporene kan have positiv indvirkning på et andet, f.eks. kan bosætningsinitiativer medvirke til at øge uddannelsesniveauet og omvendt kan uddannelsesinitiativer medvirke til at øge bosætningen og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Haderslev kommune har potentiale til mere. Vi tager ansvaret for at udvikle samarbejdet i kommunen. Medborgerskabet skal styrkes og det fælles ansvar skaber bedre løsninger, så det bliver sjovere at bo i Haderslev. I Haderslev kommune har vi en fantastisk natur og spændende kulturelle tilbud. Både os selv og turister skal blive bedre til at udnytte dette.

Om mig

Privat

Født i Sønderborg
Opvokset i Haderslev
Gift med Dorte Boisen Koch i 1988
Tre børn, Stine, Sofie og Rasmus

Uddannelse

2016 Undervisningsministeriets certificeret tilsynsførende.
2006 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg
1996 Cand.pæd. i idræt, DPU
1982 Læreruddannelse, Haderslev Statsseminarium

Erhvervsarbejde

2014-dd Videncenterchef for videncenter for sundhedsfremme ved UC Syd
2014-dd Videncenterchef for det nationale videncenter KOSMOS (kost, sundhed og motion) ved UC Syd
2007-14 Leder for det nationale videncenter KOSMOS ved UC Syd
2006-12 Koordinator for Skoleidrættens Udviklingscenter
2006-14 Videncenterleder for Videncenter for Sundhedsfremme
2000-07 Seminarielektor ved CVU Sønderjylland/Haderslev Seminarium
1997-00 Seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium
1996-97 Skoleinspektør på Skolen ved Kløften
1993-93 Konstitueret skoleinspektør på Skolen ved Kløften
1993-96 Souschef på Skolen ved Kløften (10. klasseskole), Haderslev
1987-93 Lærer på Hertug Hans skolen, Haderslev
1982-87 Lærer på Ådalskolen, i Esbjerg Kommune

Frivilligt arbejde

En skolebestyrelse og børnehave i Haderslev Kommune
Folkeoplysningsudvalget i Haderslev Kommune
Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger
Haderslev Idræts Råd
Minisport i Haderslev Kommune
Stafet for Livet (formand siden 2012-?) i Haderslev Kommune
Haderslev Svømmeklub (formand, bestyrelsesmedlem og udvalgsmedlem)
Dansk Svømmetræner Sammenslutning (bestyrelsesmedlem)
DBU Jylland (uddannelsesudvalget)
Haderslev Fodbold Klub (træner i pige-/dameafdelingen)
Bestyrelsen for Haderslev Vandrehjem
Bestyrelsen for FOF, Haderslev

Kontakt Børge