Carl Bohn

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odense Kommune

Mine mærkesager

  • En værdig ældrepleje og vægt på at få højnet anseelsesniveauet på SOSU-gruppen, sådan at vi i årene fremover faktisk har uddannet de SOSU-medarbejder, der er behov for. Der bliver jo flere ældre
  • En indsats for at blive bedre for at få ledige i reelle jobs. Odense ligger i den tunge ende i ledighedsprocenten.
2021
NU
Pensionist - aktiv i Seniorhus Odense med bl.a. IT undervisning
1989 - 2016
IT medarbejder i Odense Kommune