Charlotte Holmer Kaufmanas

Kandidat til kommunalvalget 2021
Hillerød Kommune
Jeg ønsker en kommune i sund vækst, med god balance i økonomien, hvor alle er inkluderet i fællesskabet - vi skaber det gode liv i kommunen sammen.
Charlotte Holmer Kaufmanas

Jeg ønsker et Hillerød, hvor børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser får et godt tilbud, så de er i udvikling, trivsel og er trygge.

Jeg ønsker en grøn erhvervsvenlig kommune.

Jeg ønsker en ældrevenlig kommune, med seniorboliger, der giver mulighed for fællesskab.

Jeg ønsker en kommune med uddannet arbejdskraft og en god normering i tilbud for børn og unge.

Mine mærkesager

  • Handicappolitik
  • Ældrepolitik
  • Grøn erhvervspolitik
  • Beskæftigelsespolitik - alle har ret til et godt arbejdsliv

Om mig

Jeg har i hele mit liv arbejdet for, at mennesker skal have et godt liv med udvikling, tryghed og i trivsel. Jeg har arbejdet i over 30 år for børn, unge og voksne med autisme i Socialstyrelsen med viden og i socialøkonomiske virksomheder med tilbud som STU, beskæftigelse og botilbud.

Som tidligere leder af det statslige Vækstcenter for Socialøkonomi er jeg optaget af at kombinere velfærdsydelser med forretning for at skabe udvikling og høj kvalitet i tilbuddene. Jeg er pt. forretningschef på uddannelsesområdet i Hans Knudsens Instituttet, hvor jeg leder vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.