David Christensen

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget 2021, suppl. til Hovedbestyrelsen
Bornholm