David Munis Zepernick

David Munis Zepernick

Medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)
Jeg ønsker at bo og se mine børn vokse op på et Frederiksberg, som favner verden, fastholder fællesskabet og frisætter den enkeltes potentiale.
David Munis Zepernick

Jeg drømmer om et Frederiksberg, som åbner sig mod omverdenen, lærer af andres og egne fejl, eksperimenterer, går i ægte dialog med borgerne, gør op med old boys network, går forrest i den grønne omstilling, tænker langsigtet og lever efter pejlemærkerne “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn”.

Det kræver et systemskifte med socialliberale hænder på rattet!

Min livsanskuelse kan sammenfattes i “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn”. Det betyder for mit lokalpolitiske arbejde konkret, at jeg ønsker at bo og se mine børn vokse op på et Frederiksberg, som favner verden, fastholder fællesskabet og frisætter den enkeltes potentiale.

 • Det er en grøn storby, som er på forkant med klima- og miljøløsninger og arbejder for at mindske bilos i børnehøjde.
 • Det er et Frederiksberg, som favner integration af nye medborgere, hvor alle, uanset kultur, arbejder og bidrager efter evne, og hvor hverken problemer eller løsninger tabuiseres.
 • Det er et Frederiksberg, som går aktivt ind i kampen mod kvindehandel og understøtter den realistiske vision om et Danmark uden kvindehandel.
 • Det er et Frederiksberg, som sætter sig som mål at byens børn skal være den bedst uddannede generation nogensinde – uanset kulturel og økonomisk baggrund
 • Det er et Frederiksberg, som proaktivt og visionært skaber en Folkeskole, som også drengene trives og udvikles i
 • Det er et Frederiksberg, som går forrest i kampen imod skattely og aktivt efterlever det charter for skattelyfri kommune, som Frederiksberg Kommune på mit initiativ tiltrådte i sensomeren 2018
 • Det er et Frederiksberg, som sætter en ære i at drive og udvikle et førsteklasses specialskoletilbud, og skelner skarpt mellem effektiviseringer og besparelser
 • Det er et Frederiksberg, som tager forebyggelse seriøst og f.eks.går forrest i kampen for at få vaccineret unge piger OG drenge for HPV og ældre for pneumokok (lungebetændelse), som jeg har taget initiatv til i denne valgperiode

og

 • Det er et revitaliseret Frederiksberg, som med en ambitiøs erhvervs-, iværksætter- og turismepolitik skaber omsætning, jobs og puls, og sætter Frederiksberg på landkortet.

Til Regionsrådsvalget går jeg til valg på en revitalisering af de store visioner for det dansk-svenske samarbejde i Øresundsregionen, herunder bl.a. inden for life science, hvor vi har et enormt uforløst potentiale som Nordeuropas potentielt mest dynamiske life science klynge med tilhørende vækst, innovation, arbejdspladser og bedre behandling.

David Munis Zepernick
1/0

Om mig

Jeg er 48-år, cand.scient. pol., og arbejder til dagligt som business development- og public affairs chef med fokus på styrkelsen af dansk-svensk life science.

Jeg er pæredansk med både tyske, vestafrikanske og Vestegns-rødder. Jeg bor på niende år med min kæreste og tre børn, Claramilla (2001), Louis (2006) og Elliot (2009) på Frederiksberg, hvor jeg også er medlem af kommunalbestyrelsen (Undervisningsudvalget, Bolig- Ejendomsudvalget og Socialudvalget).
Jeg er derudover på 12. år frivillig bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive og initiativtager til Tirsdagsklinikken – den gratis sundhedsklinik på Vesterbro målrettet udenlandske kvinder i prostitution, som i dag drives af Reden International.

Jeg er også en af hovedstadens to radikale kandidater til EP-valget i 2024, og på direkte opfordring har jeg accepteret at stille op et stykke ned på listen til det nogle gange lidt stedmorderligt behandlede Regionsrådsvalg i Region Hovedstaden

 • Ingen kæmper hårdere for Frederiksberg som en blandet by
 • Ingen kæmper hårdere for genopretningen af de Frederiksbergske skoler
 • Ingen kæmpere hårdere for at gøre Frederiksberg til Danmarksmester i god integration
 • ...og så køber jeg en af byens første elektriske motorcykler, hvis jeg bliver valg! Det er en genial måde at komme rundt i byen uden støj, møj og bilos i børnehøje!!
2014
Head of Business Development and Public Affairs at Medicon Valley Alliance
2012
Seniorkonsulent, Rostra Kommunikation og PR
2009 - 2011
Pressekonsulent, Frederiksberg Rådhus
2008 - 2009
Kommunikationschef, SHL Architects
2003 - 2007
Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Denmark
2001 - 2003
Pressekonsulent, Økonomi- og Erhvervsministeriet
1999 - 2001
EU-forsker, Dansk Udenrigspolitisk Institut
2000 - 2002
Ekstern lektor, Institut for Statskundskab & Institut for Historie, KU