Emilie Andersen Ranberg

Emilie Andersen-Ranberg

Kandidat til kommunalvalget 2021
Hørsholm Kommune

Jeg er kandidat fordi jeg opdagede tilstande i kommunen som, for mig, var næsten ufatteligt, at der ikke var taget bedre hånd om. Derudover blev jeg også opmærksom på, at der i kommunalbestyrelsen var et gabende tomt hul for personer som mig: en ung kvinde med små børn, og med stor virkelyst til at få ændret det som andre skubber til siden (for at lade andre om det)!

Jeg ville kunne repræsentere denne "sjældne art", den (relativt) unge småbørn-mor, i kommunalbestyrelsen. Derudover mener jeg også, at det vil gavne Hørsholms kommunalbestyrelse at få en person med mine faglige evner med. Det vil sige en person der, qua sit arbejde i forskning, har specialiseret sig indenfor at læse og forstå komplekst-materiale hurtigt og effektivt, og kunne finde svagheder og styrker i diverse beslutninger som materialet lægger op til.

Mit håb for Hørsholm Kommune er, at vi bliver den sejeste og MODIGSTE kommune på det grønne område! At vi gør det muligt for grønne iværksættere at sætte skub i deres ideer her i kommunen, og at vi samarbejder med dem i form af f.eks. at adaptere deres innovative metoder hvis de viser potentiale.

Vi skal simpelthen være deres reklame-banner udadtil, og vi vise vejen for mange andre! Når jeg om 50 år ser tilbage, så ønsker jeg at være stolt over hvordan kommunen kæmpede mod klimaforandringer og andre menneskeskabte langsomme katastrofer.

Mine mærkesager

Den grønne dagsorden

Den grønne dagsorden skal blive til handling og ikke bare fine ord! UD med greenwashing!

Fordi Hørsholm kommune er et godt eksempel på når den grønne dagsorden ikke bliver til andet end ord, så snart der ikke er tale om decideret tvang.

Samarbejde mellem borgeren og kommunen

At forbedre borgerens samarbejde med kommunen! Hørsholms behandling af byggesager, f.eks., er tåkrummende. Den er ekstremt tidskrævende, og tilmed dyr selvom processen er een af de dårligste i landet! Det er nærmest til grin. Det sætter mange mennesker i en ofte alvorlig klemme når de f.eks. bliver forhindret i at starte deres iværksætteri pga. formalia der skal godkendes af kommunen. Det skal der laves drastisk om på!

Bedre forhold i dagsinstitutionerne

Og så vil jeg gerne forhindre en gradvis fortynding af det fagligt uddannede personale i daginstitutionerne. Ikke-uddannet personale er ikke dårlige og uønskelige, men der er pt. en skævvridning af dem i forhold til uddannet pædagogisk personale som der langsomt bliver færre af.

Det er selvfølgelig også noget jeg kan følge i min egen hverdag, og jeg forstår derfor forældre i samme situation. Med en kommunalbestyrelse hovedsageligt bestående af mænd over 60, så er jeg ikke sikker på, at de igennem tiden har kunne forstå vigtigheden af fagligt funderet personale på institutionerne.

Om mig

Jeg er ansvarsbevidst, behandler alle lige, samarbejdsvenlig, nøgtern og ikke polemisk medmindre en særligt vigtig sag kræver at man finder "stridsøksen" frem. Jeg er god til at lægge personlig bias til siden for en mere objektiv vurdering af en sag, jeg er ikke motiveret af penge, men af positive resultater, og jeg ønsker i sidste ende oprigtigt blot at gøre en positiv forskel for kloden og mennesker ved min eksistens...

Jeg har ikke et langt foreningsliv i radikale, eller andre foreninger, bag mig (bortset fra at have været formand for en pige-fodboldforening), men jeg tror bestemt også at den tilgang til politik kan noget.

1/0
2018 - nu
NU
Seniordyrlæge ved Universitetshospitalet for Familiedyr ved Københavns Universitet
2016 - 2017
Videnskabelig assistent ved BIOS Aarhus Universitet
2015 - 2016
Videnskabelig assistent ved Tierärzliche Hochschule Hannover
2015
Cand.vet.med/ færdiguddannet som dyrlæge
2010 - 2016
Veterinær assistent for Chefdyrlægen i KBH ZOO Carsten Grøndahl
2010 - 2013
Rundskuedagens Plejecenter, Vesterbro, Københavns Kommune
2009
Svendborg kommunes hjemmepleje
2008 - 2009
Væddeløbshestetræner m.m i Australien
2008
Svendborg kommunes Hjemmpleje
2007 - 2008
Landbrugsmedarbejder og væddeløbshestetræner i New Zealand