Erik Ravn Nielsen

Erik Ravn Nielsen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odense Kommune
Jeg vil arbejde for Odense som et attraktivt, grønt og højloftet sted at slå sig ned og leve i.
Erik Ravn Nielsen

Min motivation til at stille op til byrådsvalget er primært vokset ud af en kombination af mit socialliberale grundsyn og mine erfaringer fra mange års arbejde med unges uddannelse og unges personlige dannelse i overgangen til voksenlivet.

Alle unge i Odense skal have mulighed for at kunne udvikle sig til frie, oplyste og selvstændige medborgere i velfungerende, demokratiske og bæredygtige fællesskaber.

Den målsætning kan de fleste nok være med på, men for at det kan blive en realitet, kræver det, at vi som kommune i fremtiden er villige til at prioritere børns og unges gode start på voksenlivet meget højere - f.eks. i fordelingen af det kommunale budget.

En investering i børnenes og de unges skole-, fritids- og kulturtilbud bør anerkendes som et af de allervigtigste elementer i planerne for byens fremtidige udvikling og positive vækst. Det tror jeg på, så det vil jeg arbejde for!

Mine hjertesager

God uddannelse til alle - som efter min mening på samme tid kan styrke den enkelte og sammenhængskraften i samfundet.

Miljø- og klimamæssig bæredygtighed - fordi det haster!

Byudvikling med kvalitet - både når det handler arkitektur og spændende by- og leverum.

Plads til kulturen - vi skal skabe gode vilkår for kulturel udfoldelse af enhver art og have et særligt blik for byens vækstlag.

Min drøm for Odense...

Min drøm på min bys vegne er, at Odense vokser sig robust og rig nok til, at vi som odenseanere kan opleve, at vi bor i en by

  • hvor der vælges bæredygtige løsninger
  • hvor der ikke er forskel på, hvilke muligheder man har, uanset postnummer
  • og hvor der er gode rammer for udfoldelse af glæde, kreativitet og aktivt samvær.

Kort sagt: et grønt, rigt og retfærdigt Odense!

Med mig som kandidat...

I mig får man en kandidat, som tror på, at et stærkt demokrati også handler om at kunne lytte til og samtale med dem, som man IKKE er i ekkokammer med.

Hvis man formår at gøre dette på en ordentlig og respektfuld måde, kan der landes ikke bare gode kompromisser - men også skabe ny fælles erkendelse og måske endda en uventet konsensus om en given sag. Vi må aldrig opgive samtalen.

Privat

Jeg er...

  • Årgang 1954
  • Gift og har fire børn - p.t. 2 børnebørn
  • Oprindeligt jyde, men odenseaner siden 1975

Tillidsposter:
2020: Bestyrelsesmedlem i Odense Radikale Venstre
2007-2015: Kredsformand i Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
2002-2004: Skolebestyrelsesformand

2019-
Pensionist
1994-2019
Ungdomsskoleleder
1981-1994
Folkeskolelærer
1981
Færdiguddannet lærer