Gitte Kjær Westermann

Gitte Kjær-Westermann

Byrådsmedlem
Lyngby-Taarbæk Kommune
Jeg tror på, at de bedste resultater skabes, når vi behandler hinanden ordentligt, lytter og involverer ofte og tidligt, for i samarbejdet opstår der bedre løsninger.
Gitte Kjær-Westermann

Jeg er spidskandidat for Radikale Venstre i Lyngby-Taarbæk kommune. Jeg stiller op, fordi jeg ikke kan lade være. Det betyder noget, hvem der sidder med om bordet. Meget er selvfølgelig dikteret fra Christiansborg, men som lokalpolitiker kan jeg alligevel være med til at sætte gode, markante, radikale fodaftryk på forhold, der har direkte indflydelse på borgerens hverdag, eksempelvis hvor meget vi tænker klima ind i byudvikling, hvordan vores dagtilbud og skoler prioriteres, og hvordan dialogen er, på tværs af partier og mellem kommune og borgere.

Jeg gik ind i politik på grund af mit engagement i skolebestyrelsesarbejde og interesse for børn og unge trivsel og vilkår. Jeg blev valgt ind første gang i 2009. Siden har jeg siddet i de fleste udvalg, og kæmpet for en opprioritering af børneområdet, klima og bæredygtighed fx i erhvervs og byudvikling, et værdigt ældreliv, mangfoldighed og forskellighed som en styrke, og borgerinddragelse på nye måder.

Mine mærkesager

Jeg kæmper for forskellighed i vores tilbud, frihed til nye veje, og bæredygtighed helt i front.

Jeg tror på, at de bedste resultater skabes, når vi behandler hinanden ordentligt, lytter og involverer ofte og tidligt, for i samarbejdet opstår der bedre løsninger.

Børn, unge og ældre skal mærke, at de prioriteres

Som formand for Børn&Unge har jeg fået opprioriteret børneområdet og vendt politik fra kort til langsigtet. Det vil jeg fortsætte med. Jeg vil arbejde for mere fokus på kvalitet, trivsel, nærvær, hænder nok og engagerende undervisning; mere frihed i skoler, dagtilbud og ældrepleje til at finde nye veje selv; og fokus på at sikre rekruttering og fastholdelse af godt personale.

Bæredygtighed og klima skal helt i front

Vi skal tænke det grønne og bæredygtige mere ind i alt fra undervisning til by- og erhvervsudvikling. RV har taget initiativ til bæredygtighedsstrategien. Den skal prioriteres i samarbejde med borgerne, DTU og virksomheder. Jeg vil arbejde for en klimaneutral kommune, fokus på kollektiv tranport, biobrændsel, øget biodiversitet, støjbekæmpelse og kystsikring.

Vi skal have fokus på borgernes behov og plads til forskellighed

Vi er ikke ens. Derfor skal de institutioner og tilbud vi møder, ikke være ens. Det gælder både skoler, dagtilbud, ældreomsorg, integrationspolitik og tilbud til mennesker med særlige behov.

Om 10 år håber jeg på, at vi har fået gennemført 10 ting

  1. Vi er klimaneutrale og tænker bæredygtighed tænkes ud i alle kommunens hjørner og ind i alle led af den kommunale drift, i erhvervs- og byudvikling, i undervisningen og dagtilbuddenes hverdag.

  2. Vi har fået bygget en række nye dagtilbud, det lille i det store, og vi har fået nedlagt ikke vel-fungerende dagtilbud i renoveringstrætte bygninger, men samtidig bevaret de gode, så vi sikrer mangfoldigheden i vores tilbud, som også er vigtigt.

  3. Vi har fået løfter normeringerne og arbejdet med kvaliteten, kulturen og ledelsen i de dagtilbud, der trænger til det.

  4. Vi har fået kapacitetsudvidet og renoveret både på skoler, i dagtilbud og legepladser, og fundet gode veje til rekruttering, fastholdelse og nedbringelse af sygefravær på børne og ældreområdet.

  5. Vi har givet større frihed til skoler, dagtilbud og i ældreomsorgen til at prøve nye veje, eksempelvis profilbørnehaver eller læring efter corona, og friere valg mellem tilbud til ældre.

  6. Vi har fået taget hånd om udfordringerne i hjemmeplejen og aftenvagten, og bygget et nyt plejecenter, sammentænkt med andre af byens funktioner, eksempelvis bynært.

  7. Vi har gennemført en visionsproces og fået lagt de videre planer for en udvikling af Lyngby midt, som er visionær, ambitiøs, grøn, køn og blevet til i et stærkt samarbejde mellem kommune, politikere, borgere og virksomheder.

  8. Og den plan rummer en god løsning for musikskolen, gerne i midten af Lyngby, og gerne tænkt sammen med andre kommunale og kulturelle institutioner, ligesom planen åbner statsbiblioteket mere op ud mod vand og by, mens filialerne rundt omkring i kommunens hjørner er bevaret.

  9. Vi har en attraktiv midtby med cafémiljø, ophold, oplevelser, invitation til både handel og bevægelse, noget for familier og unge, og en velfungerende letbane, ingen nok længere stiller spørgsmål ved, og som gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport, så trængslen på vejene mindskes.

  10. Vores omstillingsprocesser på de specialiserede områder har givet resultater i form af mere kvalitet, bedre løsninger for udsatte børn og voksne, og bedre styring af økonomien.

1/0

Om mig

Jeg går op i mit lokalsamfund og har altid været aktiv i gadebilledet og foreningslivet her. Jeg er familieperson og går op i mine fire børns trivsel og aktiviteter. Jeg havkajakker, vinterbader, løber og går gerne lange ture i den vidunderlige natur i og omkring Taarbæk, står på ski, laver yoga dagligt og elsker at læse, tegne og skrive.

Jeg har netop skrevet en børnebog om politik og demokrati sammen med borgmesteren i kommunen, Sofia Osmani. Den lanceres d. 25 oktober.

2020 - nu
NU
Forbrugerrådet Tænk, Projekt og udviklingskonsulent, arbejder med borgerinddragelse og passagerrettigheder
2018 - nu
NU
Medlem af kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk (Radikale Venstre)
Formand for Børne og Ungdomsudvalget
Gruppeformand
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Byplanudvalget
2017 - nu
NU
Formand for Integrationsrådet
2014 - 2018
Næstformand, lokalbestyrelsen for Venstre
2010 - 2016
Formand for Integrationsrådet
2010 - 2014
Medlem af kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk (Venstre)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget
2008 - 2020
Selvstændig med virksomheden Living Communication: kursusvirksomhed
2005 - 2008
Udstationeret på Maldiverne
2004
Cert. NVC
2001 - 2005
Roskilde Universitetscenter, underviser og vejleder
1999 - 2001
UNCDF, New York, Ressource Mobilisation Specialist
1998 - 1999
Consulate General of Ireland, Lesotho; Consultant
1998
Cand.scient.adm
1996
International MBA