Gry Bruun Nielsen

Gry Bruun Nielsen

Byrådsmedlem
Hjørring Kommune
Jeg har en ambition om, at inddrage alle jer lokale borgere så meget som muligt i både min valgkamp og i mit arbejde som politiker. Jeg glæder mig meget til at blive netop DIN stemme i det kommende byråd i Hjørring kommune.
Gry Bruun Nielsen

Jeg er meget energisk og går meget op i de ting jeg involverer mig i. Jeg brænder for naturen, både i mit arbejde med elever og i min hverdag med min familie.

Jeg mener, at vi mangler en radikal stemme i byrådet i Hjørring Kommune og det vil jeg gerne bidrage til.

Jeg vil arbejde for, at Hjørring kommune til stadighed er et attraktivt sted at bo - og jeg vil gennem en høj grad af borgerinddragelse gøre mit bedste for, at tilgodese alle hjørner af vores kommune.

Jeg vil kæmpe for:

  • At vi fortsat har fokus på at sikre biodiversiteten, fx gennem projekter som “naturkommunen blomstrer vildt”.
  • At vi støtter frivillige initiativer, som gavner naturen og biodiversiteten.
  • At vi sikrer gode vilkår i såvel daginstitutioner som i skolerne.
  • At der indføres et lektionsloft på 25 timer for lærerne i vores folkeskoler.
  • At lange skoledage i udvidet grad erstattes af to-lærerordninger.
  • At der etableres flere socioøkonomiske virksomheder så flere får del i arbejdsmarkedet.

Mine mærkesager

Jeg er meget optaget af hvad der på skoleområdet, men også emner som natur, miljø og bosætning syntes jeg er spændende.

Tænk skole

Børn er den vigtigste ressource, vi har. Vi ønsker at investere i deres opvækst og uddannelse. En god start på livet er afgørende vigtig for hele livet. Vi ønsker at løfte kvaliteten i samarbejde med de professionelle, så rammerne for dagtilbud og skole i Hjørring Kommune bliver blandt de bedste i Danmark. Jeg mener vi har brug for at få sat skolerne fri, så vi undgår for megen central styring.

Tænk natur

Hjørring Kommunes største aktiv er naturen, der domineres af varierende åbne landskaber med ådale og kystnære områder, strande og klitplantager. Det er vigtigt, at kommunen værner om vores natur - og udvikler måder, hvorpå vi kan behandle natur og miljø med respekt og ansvarsbevidsthed, således at vi bevarer den natur, som vi i høj grad lever af og med.

Tænk bosætning

Hjørring Kommune skal fortsat være attraktiv og udvikles både for de nuværende borgere og for nye bosættere. Vi skal aktivt arbejde for at præsentere vores område og dermed tiltrække nye borgere til kommunen

Om mig

Jeg er 33 år og bor i Hirtshals sammen med min mand og vores 4 børn. Jeg er uddannet lærer og arbejder i Skolecenter Hirtshals, hvor jeg underviser de ældste elever. Derudover har jeg en PD i ledelse.
Jeg sidder bl.a. i bestyrelsen i Byforum Hirtshals, hvor jeg arbejder for at skabe en sund udvikling for området i og omkring Hirtshals.

Min fritid bruger jeg på jagt, fiskeri og naturoplevelser med familien.

2021
Valgt som spidskandidat for Hjørring kommune til KV21
2018
Valgt ind i bestyrelsen i Byforum Hirtshals
2012 - nu
NU
Lærer hos Skolecenter Hirtshals
2012
Færdiguddannet som lærer