Hanne Gudik Sørensen

Hanne Gudik-Sørensen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Furesø Kommune
Furesø skal blive kendt som en grøn og innovativ kommune, der bidrager til den grønne om stilling. Samtidig skal vi fastholde vores førerposition som en af de kommuner, hvor flest borgere er medlem af en af kommunens foreninger.
Hanne Gudik-Sørensen

Jeg stiller op, fordi jeg har en stor interesse for lokalpolitik - det er her, jeg kan være med til at præge flere af de væsentlige områder, hvor vi som borgere møder det offentlige.

Vi ser en verden, hvor der er tendenser til, at gøre politik til noget, hvor der er enkle sandheder. Vi skal tage os tid til at komme hele vejen rundt, og kunne rumme, når andre ikke er enige – og værne om vores demokrati.

Mine mærkesager

Det frivillige foreningsarbejde betragter jeg som en nøglefaktor i vores samfund. Det er her, vi kan møde hinanden på kryds og tværs – uden andet end øjeblikkets forpligtigelse, men også med mulighederne for at gøre mere og skabe noget sammen.

Den grønne omstilling og samspillet med vores natur har allerede i dag en væsentlig rolle. Den bliver kun større, og et stort arbejde ligger i at få alle med.

Forholdene for de ældre og børnene. Vi kan se at vores børn er udfordret på en række punkter. Det starter i daginstitutionen, hvor jeg gerne vil være med til at arbejde for flere pædagoger, og slutter på plejehjemmene, hvor vi skal blive ved med arbejde med bedre livskvalitet.

Hanne Gudik Sørensen
Hanne Gudik Sørensen

Om mig

Er i slutningen af 50’erne og har boet i Værløse i 29 år. Har to børn, der nu er flyttet hjemmefra, og har deltaget aktivt I forskelligt foreningsarbejde og forældrebestyrelser. De senere år har jeg via mit arbejde været engageret som tillidsmand/fællestillidsmand.

Politisk CV

  • Medlem af Radikale Venstre siden 1997
  • Har i flere perioder siddet i lokalforeningens bestyrelse.
  • Fra 2002 - 2007 medlem af Værløse Kommunalbestyrelse for Radikale Venstre.

Øvrige tillidsposter uden for politik

  • Tidl. tillidsmand og fællestillidsmand i 8 år, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gennem 5 år, tidl. bestyrelsesmedlem i Alugod DDS (Værløse).