Hans Krab Koed

Hans Krab Koed

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget 2021
Kolding Kommune og Region Syddanmark
Kolding skal være en grøn og visionær kommune med mange unge studerende fra mange lande.
Hans Krab Koed

Mit hjem var præget af den grundtvigske højskolebevægelse. Som teolog, religionshistoriker og kristen er det naturligt, at jeg bruger en del af min tid på kirkens liv og vækst. Det er faktisk et væsentligt grundlag for hele mit liv.

Jeg meldte mig ind i Det Radikale Venstre, fordi jeg gerne ville gøre en forskel, fordi jeg tror på demokratiet - og fordi jeg synes, det er vigtigt at finde sammen i fællesskaber og gennem dialog finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Og så fordi jeg mener, jeg bør være et godt eksempel for mine studerende, når jeg hele tiden fremhæver demokratiets betydning og vort ansvar for dets beståen. Det har altid været naturligt for mig at engagere mig i formidling og oplysning.

Mine hjertesager

Som medlem af Radikale Venstre har jeg tidligere især engageret mig i uddannelsesudvalget og var tidligere tovholder for et ad hoc-udvalg, som arbejder med læreruddannelsen. Noget som optager mig meget, da jeg ser læreruddannelsen som afgørende for hvor god folkeskolen er. Som ansat på Ucsyd er det naturligt, at jeg er opmærksom på betydningen for Kolding Kommune og Region Syd, at man også uddanner folkeskolelærer her i vores egen region.

Miljøet har ligeledes min store interesse. Jeg synes ikke vi kan aflevere naturen til vore efterkommere ringere, end vi modtog den. Første gang, jeg blev opmærksom på det, var som ganske ung. I stedet for at bade i Lillebælt begyndte min familie i 60érne at køre til Vesterhavet for at bade. Dejligt men trist at årsagen var den begyndende forurening.

Jeg har som en selvfølgelig været meget engageret i debatten omkring Vadehavet. Først da tanken var at gøre området til Verdensarv under UNESCO og sidst som aktiv i en arbejdsgruppe omkring Nationalpark Vadehavet.

For tiden er jeg meget optaget af Christiansfeld som UNESCO-kulturarv og mulighederne for at få læreruddannelsen involveret i formidlingen af Christiansfelds betydning.

Det sidste års tid har jeg i høj grad være toptaget af internationalisering i uddannelser, især i relation til Tyskland. Har derfor været på flere Erasmus ophold på forskellige universiteter og det sidste halve år som gæsteprofessor i Berlin/Potsdam.

Endelig, men ikke mindst ser jeg gerne et tæt samarbejde mellem kirke og samfund.

Hans Krab Koed
Hans Krab Koed

Om mig

  • Lektor, cand.theol. og mag,
  • censorformand for religionsvidenskab i Danmark
  • Menighedsrådsformand Sankt Nicolai Kirke 2008 - 2016