Hans Munk

Hans Munk

Byrådsmedlem
Kalundborg Kommune
Vi lever i en rig kommune! Vi er begunstiget med en industri, der giver mange arbejdspladser. Det har været med til at løfte, både indkomstgrundlaget og livsgrundlaget for borgerne i Kalundborg Kommune
Hans Munk

For mig handler politik ikke kun om økonomi, men først og fremmest om mennesker! Det handler om dig og mig!

En sund og god økonomi skal komme borgerne til gavn! Min socialliberale holdning og værdier gør ”at vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv, og vi skal motivere dem, der klarer sig godt til at tage et endnu større ansvar!”

Jeg er på mange måder en grøn politiker! I min fritid er jeg aktiv i TGU-cykling, hvor vi har et fantastisk godt fællesskab. Desuden er jeg en aktiv sportsfisker, og stemte derfor også imod en øget vandindvinding fra Tissø, som ødelægger vores fauna, dyreliv, fugleliv og fiskene i søen og i Hallebyå!

Mine mærkesager

Kultur og fritidslivet

Et godt og velfungerende kulturliv har en stor betydning for fællesskabet og den mentale sundhed!

Omsorg for de svage og sårbare

Vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv, og vi skal motivere dem, der klarer sig godt til at tage et endnu større ansvar!

En tryg opvækst for børn og unge

De er vores fremtid og det er vores ansvar at skabe de bedste forudsætninger for deres fremtidige tilværelse.

En velfungerende folkeskole

Det bedste afsæt for en god uddannelse og senere for et godt familieliv!

At vi tager ansvar for og har en nødvendig og god naturpolitik

Alt for meget har været på bekostning af naturen og til fordel for industrien. Naturen er grundlaget for at vi kan trække vejret i en sund luft.

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune skal være en grøn industrikommune, en kommune med et rigt kulturliv og en kommune, hvor vi tager hånd om de svageste. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er et godt politisk samarbejde i kommunalbestyrelsen, og aktive borgere, der giver en hånd for fællesskabet.

Kalundborg Kommune skal have:

  • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
  • En bedre forvaltning af folkeskolerne og en større frihed til den enkelte skole.
  • En værdig ældrepleje.
  • En ny teatersal og renovering af vores idræts faciliteter.
  • Større fokus på bevaring af vores natur på land og i vand.
  • En afskaffelse en dispensation for service- og anlægsloftet, så vi kan gøre den nødvendige indsats.
1/0

Om mig

Jeg hedder Hans Munk, er 64 år, bor på Røsnæs i Kalundborg sammen med Anne, som jeg er gift med. Vi har hver to voksne børn og 3 børnebørn. I min ungdom blev jeg uddannet i et Trælastfirma på Bornholm. Derefter udannede jeg mig til præst, og havde ansættelse først i Esbjerg og siden her i Kalundborg.

Oveni min teologiske uddannelse læste jeg psykologi og har siden 1990 haft min eget klinik her i Kalundborg. Jeg har blandt andet siden 1997 været kriseterapeut for alle ansatte i Kalundborg Kommune. Nu er jeg gået på efterløn, men arbejder stadig som psykoterapeut i min datters klinik.

Jeg er formand for Radikale Venstre i Kalundborg, og jeg afløste den 1. april 2021 Ole Glahn i kommunalbestyrelsen. Nu er jeg formand for Kultur & Fritidsudvalget og Landdistriktsudvalget. En post eller opgave, som jeg meget gerne vil videreføre efter kommunalvalget.

For mig handler politik ikke kun om økonomi, men først og fremmest om mennesker! ”Vi lever i en rig kommune! Vi er begunstiget med en industri, der giver mange arbejdspladser. Det har været med til at løfte, både indkomstgrundlaget og livsgrundlaget for borgerne i Kalundborg Kommune.!”

En sund og god økonomi skal komme borgerne til gavn! Min socialliberale holdning og værdier gør ”at vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv, og vi skal motivere dem, der klarer sig godt til at tage et endnu større ansvar!”

2021
Formand for Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune
2021
Formand for Kultur & Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune
2020
Medlem af etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening
2014 - nu
NU
Formand for Radikale Venstre i Kalundborg
1998 - 2010
Formand for Kalundborg Sportsfiskerforening
1990 - 2020
Psykoterapeutisk Rådgivning
1989
Psykoterapeut MPF
1984
Præst