Ingelise Andersen

Ingelise Andersen

Byrådsmedlem
Tårnby Kommune

Min politiske interesse blev for alvor vagt, at Radikale Venstre ikke fik en plads i kommunalbestyrelsen og jeg har siden 2005 været på Radikales liste til kommunalvalg.

Jeg blev spidskandidat ved valget i 2017 og blev her valgt til kommunalbestyrelsen fra 2018.

Jeg har valgt Radikal Venstre, fordi de grundlæggende politiske holdninger og værdier, i stor udstrækning matcher mine personlige; at alle mennesker skal have lige muligheder, at alle er lige for loven og at dialog er et grundvilkår for at løse både nuværende konkrete problemstillinger og for at udvikle fremtidens samfund.

Det er det jeg brænder for politisk og det jeg har med i mit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem.

Alle skal have en god start på livet

Børn og unge er et super vigtigt område som jeg brænder for, både i familien, i daginstitutionerne, i skolen og videre ud i livet.
En god start på livet, en udviklende forløb i daginstitutioner, en god grunduddannelse giver de unge mennesker en god ballast til at vælge deres videre vej i livet og kan være med til at sikre dem succes i deres valg.

Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for den enkelte borger, uanset hvilket område af livet man befinder sig i. Hvis du har brug for hjælp – og det har de fleste af os på forskellige områder gennem livet – så skal der være mulighed for at få den støtte der skal til.

Sagsbehandlingstider skal nedbringes på alle områder, ikke mindst hvor borgerne har brug for personlig fagprofessionel hjælp. Men også hvis du ønsker at etablere virksomhed, bygge, tilbygge eller renovere eller har brug for hjælpemidler.

1/0

Jeg håber jeg kan være med til at sikre:

 • At kommunen er til for at hjælpe og støtte borgerne, når de har brug for det. At borgerne er trygge ved at henvende sig og føler sig i centrum. At kommunen er en serviceorganisation på højt niveau og at borgerne, når der er brug for flere afdelinger, har én koordinerende sagsbehandler som har fokus på netop deres forløb.
 • At alle børn støttes, udvikles, uddannes og dannes til at håndtere deres valg i livet.
 • At vi fortsat udvikler dialogen med borgerne og inddrager dem i udvikling af kommunen på alle områder.
 • At vi kommer videre med udviklingen af kommunens beslutningsprocesser og at de bliver mere åbne, gennemsigtige og forståelige.

Om mig

Jeg arbejder til dagligt som projektleder i foreningen Skole og Forældre, som er en interesseorganisation for forældre i folkeskolen.
Tidligere har jeg arbejdet i idrætsorganisationen DDSG&I, (De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger) som blev slået sammen med anden idrætsorganisation (DGU) og hedder i dag DGI og holder til i Vejle.
At arbejde for og i foreningslivet har stor betydning for mig. Det at brænde for en sag, arbejdet med frivillige, mærke engagementet og oplevelsen af fællesskab giver bare noget helt specielt - også i det politiske fællesskab.

Jeg er generelt tidsoptimist, hvilket til tider kan presse kalenderen en smule, fordi jeg i mit arbejde i en forening og med frivillige, ud over alm. arbejdstid også bruger aftener og weekender.
Jeg ser mig lidt som familiens matriark, som forsøger at omfavne alle fra min gl. mor på 93 til mine 4, snart 5 børnebørn.
Jeg elsker god dialog og går heller ikke af vejen for en udfordrende diskussion.
Jeg har et ret stort hørehandicap, som udfordrer min energi i dagligdagen.
Og så kan jeg bare rigtig godt lide mennesker og dialog.

Politisk CV

 • Har været aktiv i Radikale siden 2003.
 • Har været stillet op til kommunalvalg siden 2009/10.
 • Blev spidskandidat i 2017 og valgt ind 2018.
  • Sidder udover kommunalbestyrelsen i følgende udvalg:
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Bygge- og Ejendomsudvalget
 • Er kommunalt medlem af bestyrelsen på Kastrupgårdsamlingen
 • Er tilforordnet fra kommunalbestyrelsen i skolebestyrelsen på Nordregårdskolen.
 • Spidskandidat vil valget 2021