Jan Coermann

Kandidat til kommunalvalget 2021
Slagelse Kommune
Jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen i Slagelse, fordi der er brug for et samarbejdende byråd med visioner der løfter kommunen ind i en bæredygtig udvikling.
Jan Coermann

Slagelse kommune har potentiale for at placere sig centralt på Danmarkskortet. Vi må tale om, hvad vi vil være kendt for. Jeg drømmer om en kommune, hvor mennesker føler sig set og hørt, hvor vi sammen arbejder for en bæredygtig fremtid og hvor de bredeste skuldre bærer mest.

Det er mit indtryk, at der er alt for stor bevågenhed på at "passe på pengene" frem for at tale om, hvordan pengene kan arbejde for en bedre fremtid for borgere og natur.

Jeg vil have en stejl læringskurve når det kommer til kommunal administration, da mine rødder er dybt forankret i den frie skole tradition. Så jeg trives bedst i at skabe sammen med mine medmennesker.

Bæredygtighed

Jeg er særlig optaget af bæredygtighed, som har både en økonomisk, social og miljødimension.

Jeg tror på, at vi med en mere borgerinddragende og kreativ tilgang til det, at administrere vores fælles ressourcer og muligheder, kan skabe en kommune, der favner de svære sociale udfordringer, skaber grøn udvikling for kommunen, foreningslivet og virksomheder og giver plads til mangfoldighed og kreativitet for kommunens borgere.

2002 - nu
NU
Forstander på Flakkebjerg Efterskole