Jan Villumsen

Kommuneformand, medlem af Hovedbestyrelsen
Gentofte Kommune, Københavns Omegns Storkreds