Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Vesthimmerlands Kommune
For mig er det vigtigt, at borgernes stemme bliver hørt endnu mere i de beslutninger, som bliver truffet i Vesthimmerlands byråd.
Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Jeg stiller op til byrådet i Vesthimmerland, fordi jeg har lyst til at være en del af lokalpolitiske demokrati. Jeg vil derfor kæmpe for, at du som borger bliver hørt og inddraget i de beslutninger, som påvirker din hverdag.

Jeg har altid været interesseret i samfundsforhold og politik. Derfor jeg blev politisk aktiv i 2014. Siden hen har jeg besiddet flere poster i partiet og var ligeledes opstillet ved seneste Europa-Parlaments valg i 2019.

Valget i november er et vigtigt valg, som har betydning for hverdag og din fremtid.

Vesthimmerland har mange kvaliteter, som er lige i øjet. Men jeg har en drøm om at gøre det endnu bedre at bo, arbejde og leve i kommunen. Alle og en skal mødes med respekt, når de er i kontakt med kommunen. Der skal være en tryghed ved at gå til kommunen, hvor man ved at der til hver en tid ved at der er retssikkerhed, man bliver hørt og får den behandling og ydelse, som man har krav på.

Mine mærkesager

Børn og unges trivsel

Alle børn og unge i Vesthimmerland skal vokse op med en tro på dem selv og fremtiden, og en lyst til at tage aktivt del i samfundet. Vi skal væk fra fokus på præstation og test i vores uddannelsessystem.

I stedet skal fokus være på kreativitet, fordybelse, dannelse og relationer. Der skal være tilbud i kommunen til de børn og unge som har dårlig trivsel, og indsatsen skal iværksættes tidligst muligt.

Det gode liv

Vesthimmerland skal kunne tilbyde et varierende og inkluderende kultur- og fritidsliv, uanset om man er opvokset i kommunen eller er tilflytter. Ved at have et aktivt og kreativ liv, som holder en fysisk, mentalt og socialt sunde, giver det også samtidig mulighed for læring og dannelse. Det giver engagerede og handlekraftige borgere, som skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund.

Kun sammen kan vi løfte den store opgave og det ansvar, det er at tilpasse velfærden til klodens begrænsninger. Alle i samfundet har hver deres vigtige rolle. Vi skal dyrke og styrke mangfoldigheden i Vesthimmerland, da det er sammen vi skaber det gode liv.

Grøn omstilling

Vi mennesker påvirker naturen. Det har vi altid gjort, og det vil vi altid gøre. Alt, vi omgiver os med, kommer på en eller anden måde fra naturen. Det er der ikke noget i vejen med, hvis bare det foregår på en bæredygtig måde, hvor naturen kan opretholde sin mangfoldighed og sin evne til at reproducere sig selv og skabe gunstige livsbetingelser for kommende generationer.

Det kan ikke løftes i én bestemt sektor, men forudsætter derimod et helhedssyn, der berører alle sektorer og alle områder. I Vesthimmerland skal vi styrke det lokale sammenhold for en bæredygtig fremtid.

Om mig

Jeg er 30 år gammel og arbejder til dagligt som projektleder med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Er født og opvokset i den nordjyske by Fjerritslev, hvor jeg stadig nyder at tage til for at besøge mine forældre og gå dejlige ture i Svinkløv og omegn.

Bor til daglig i Farsø, hvor jeg har boet siden starten af 2020.

En meget personlig ting, som man stort set ikke kan undgå at opdage når man møder mig, er at jeg stammer. Det har jeg gjort stort set hele mit liv. Med opbakning hjemmefra har det gjort, at jeg altid har haft selvtillid og udfordret mig selv. For handicap drejer sig om rettigheder, ikke om skøn. Alle skal have lige muligheder i vores samfund – alt lige fra adgang, deltagelse, ligestilling, beskæftigelse og uddannelse.

2020 - nu
NU
Projektleder, Teknik- og Økonomiforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune
2018 - 2019
Projektmedarbejder, Center for Plan- og Miljø, Næstved Kommune
2016 - 2017
Projektmedarbejder, Teknik- og Miljøforvaltningen, Hjørring Kommune
2013 - 2015
Cand.soc i Europæiske Studier, Aalborg Universitet
2010 - 2013
Bachelorgrad i Historie, Aalborg Universitet

Tillidsposter

  • 2020 - nu: Byrådskandidat for Radikale Venstre Vesthimmerland
  • 2020 - nu: Næstformand i Radikale Venstre Vesthimmerland
  • 2020 - nu: Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre Himmerlandskredsen
  • 2019 - 2020: Skrivegruppemedlem for bæredygtighedsprogram
  • 2019 - 2021: Medlem af Radikale Venstres Europapolitisk Dialogforum
  • 2018 - 2019: EP-kandidat for Radikale Venstre i Region Sjælland
  • 2016 - 2018: Medlem af Radikale Venstres Europapolitisk Dialogforum
  • 2016 - 2018: EP-kandidat for Radikale Venstre i Region Nordjylland
  • 2016 - 2018: Næstformand i Radikale Venstre Aalborg

Kontakt Jannie