Jasmin Lykke

Jasmin Lykke

Kandidat til kommunalvalget 2021
Esbjerg Kommune
Jeg er kandidat til kommunalvalget, da jeg ved, jeg kan gøre en forskel for mit lokalsamfund. Jeg vil inddrage de unge og fokuserer på en grøn og bægerdygtig retning.
Jasmin Lykke

Min hjertesag er at få de unge i Esbjerg kommune til at stoppe med at flygte til de større byer, jeg vil skabe en studieby, hvor de unge har lyst til at studere, arbejde og udvikle sig. Jeg vil lave et fællesskab i det grønne, hvor der er plads til alle unge i Esbjerg kommune. Jeg tror på, at løsningen af denne problemstilling vil skubbe kommunen ind i en spændende retningen og føre til en betydelig udvikling.

Mine mærkesager

I missionen om at være den unge og grønne stemme i byrådet, kæmper jeg for mere energi og mangfoldighed i Esbjerg Kommune

Ren Energi til Esbjerg Kommune

Multifunktionelle skraldespande let tilgængelig overalt i kommunen – fordi mindre skrald er "Ren Energi".

Grønt bybillede

Flere blomster, træer og grønne områder centralt – fordi det øger vores livskvalitet og giver os noget at samles om.

Ungeråd med indflydelse

Mere alders ligestilling og diversitet i kommunen med et ungeråd, der på lige fod med ældrerådet inddrages i beslutningsprocesserne – fordi udvikling er mangfoldigt.

Ungdomshuset

En platform som styrker unge fællesskaber og det lokale samarbejde – fordi sådan bliver kommunen mere attraktiv for unge.

Uddannelser til erhvervslivet – og de unge

Årlige analyser skal sikre at lokale virksomheder, såvel som de unge selv, får uddannelserne som efterspørges – fordi vi også skal stå stærkt i fremtiden.

Om mig

Jeg er en 19-årig studerende bosat i Esbjerg kommune, som bruger alt min tid på at hjælpe og forbedre mit lokalsamfund.

Jeg er formand for klimarådet på mit gymnasium. I år fik jeg indført et affaldssorteringssystem på skolen, samt skabt et samarbejde med de nærliggende gymnasier og verdensmål huset for at kunne udrette det bedst mulige resultat.

Derudover har jeg taget del i projektet "Grønt Generationsråd", som jeg lader mig inspirere af i min valgkamp.

2021
NU
Kommunalvalgskandidat i Esbjerg Kommune
2021
NU
Lokal Næstforperson for Radikal Ungdom Syd Vest