Jens Rikardt Andersen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Furesø Kommune
Furesø Kommune skal være nytænkende, decentralt styret med rationel drift og lave administrationsudgifter.
Jens Rikardt Andersen

Mine mærkesager

  • Rehabilitering af patienter udskrevet fra hospital efter alvorlig sygdom
  • Værdighed i håndteringen af de svageste i samfundet
  • Langsigtede planer for skoler og trafik
  • Klimaforanstaltninger
  • Affaldshåndtering
  • Kommunal madordninger
  • Frivillige

Om mig

  • Mangeårig overlæge, herunder ledende overlæge. Nu ansvarlig for kandidatuddannelse i ernæring på Københavns Universitet.
  • Har bestridt talrige tillidsposter i Radikale Venstre overvejende som formand. Har været tillidsrepræsentant siden det 18. leveår.