Jørgen Kjær Jensen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odense Kommune
Odense skal være en spændende og tryg by at leve i. Vi skal have en robust økonomi, så der kan tilvejebringes de faciliteter og services, som borgerne efterspørger.
Jørgen Kjær Jensen

Jeg har et socialliberalt og humanistisk grundsyn.

Det ligger mig meget på sinde, at alle har muligheden for at få en kompetencegivende uddannelse, som er en del af fundamentet for at kunne leve et godt liv.

Uddannelse er også et vigtigt led i kampen mod fattigdom.

Ældre og handicappede, som har behov for hjælp fra kommunen, skal kunne leve et værdigt liv.

Mine mærkesager

 • Børn og unge skal have en godt start på livet.
 • Der skal sættes særligt fokus på børn og unge fra belastede familier.
 • Ældre skal behandles værdigt og ordentligt.
 • Handicappede skal understøttes, så de trods deres handicap kan leve et godt og værdigt liv.
 • Der skal sættes massivt ind på den grønne omstilling.
 • Odense skal være en økonomisk robust by.
 • Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Odense.

Om mig

 • Født 1953
 • Uddannet Civilingeniør 1980
 • Uddannet HD i organisation 1985
 • Mange års erfaring fra vidt forskellige lederstillinger
 • Beskikket censor
 • Erfaring med frivilligt arbejde: IDA, Coop, Energi Fyn
 • Medlem af Radikal Venstre i ca. 30 år