Karen Melchior

Karen Melchior

Medlem af Europa-Parlamentet
Retsudvalget, udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling, udvalget om det indre marked og forbrugerbeskyttelse (stedfortræder)