Karoline Geneser

Storkredsformand, medlem af Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
Københavns Omegns Storkreds