Kate Jensen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odsherred Kommune
Jeg er kandidat, fordi det betyder meget for mig, at alle børn og unge får gode muligheder for at udvikle og uddanne sig. Selvom Odsherred på mange måder er et smørhul, er den sociale ulighed, som trods alt stadig eksistere i Danmark, tydelig i vores lille samfund.
Kate Jensen

Odsherred er en særlig kommune med mange fritidsboliger. Det giver os, som lever her hele året, særlig gode muligheder for et rigt kultur- og handelsliv - vores lidenhed til trods. Det kræver også opmærksomhed på at holde den rigtige balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Odsherred skal være en attraktiv kommune for alle aldersgrupper at bo i. Vi skal tiltrække børnefamilier såvel som pensionister. På samme måde vil jeg gerne bidrage til at socialt udsatte, syge og ældre får de bedst mulige rammer for at leve netop det liv, de selv ønsker. Odsherred skal være der, hvor mennesker kan leve det gode liv - hele livet.

Mine mærkesager

Børn og unge

At børn og unge med særlige behov får den nødvendige støtte til at udvikle sig optimalt. At vi samtidig er ambitiøse og stiller forventninger til dem, at støtten ikke udelukker dem fra et almindeligt børne- og ungdomsliv.

Grøn omstilling

At vi tager klimaudfordringerne alvorligt og laver en plan for hvordan vi Odsherred kan speede tempoet op og bidrage til en grøn omstilling. At vi, som kommune, skaber gode rammer for, at borgerne også selv kan bidrage til at værne om miljøet.

2006 - 2010
Medlem af Odsherred Kommunalbestyrelse, formand for Børne- og Skoleudvalget
2006 - 2010
Medlem af Odsherred Teaters bestyrelse
2006 - 2010
Medlem af Odsherred Teaters bestyrelse
2002 - 2006
Medlem af Trundholm Kommunalbestyrelse med plads i Børne- og Kulturudvalget
1996 - 2002
Medlem af Vig Skoles bestyrelse, en del af tiden som formand
1990 - 1994
Medlem af Børnehaven Lilleborgs bestyrelse
1977 - 2019
Drevet restaurant, musik- og spillested på Ellinge Lyng sammen med min mand

Om mig

Jeg er 65 år, er gået på efterløn efter 43 år som selvstændig. Jeg har drevet restaurant Pottegården på Ellinge Lyng sammen med min mand, og bor fortsat samme sted. Vi har to voksne sønner.

Jeg flyttede til Odsherred i 1977 og har boet i herredet hele mit voksne liv.

Jeg svømmer, sejler kajak, går til gymnastik sammen med veninderne og bruger en del af sommerhalvåret på at sejle sejlbåd rundt i Danmark sammen med min mand. Jeg går gerne til koncerter og selv efter et langt liv som kok nyder jeg stadig at lave mad.