Knud Mogensen

Knud Mogensen

Byrådsmedlem
Helsingør Kommune
Min mission er, at vi skal fokus på borgernes positive forskelligheder og deres personlige ressourcer – det vil øge både sammenhængskraften og dynamikken i vores kommune.
Knud Mogensen

Klima & Miljø skal med i alle beslutninger

Styrkelse af lokalsamfund. De lokale samfund skal udvikles. Vi skal investere i vores skoler, idrætsfaciliteter og skabe flere muligheder for nybyggeri. Det er vigtigt, at Helsingørs meget positive udvikling kommer hele kommunen til gavn, så det ikke blot er attraktivt at flytte til Helsingør, men også til Hornbæk, Tikøb og Kvistgård.

Fokus på borgeres forskellighed. Den positive udvikling, som Helsingør er inde i, skal komme alle borgere – både de svage og de stærke - til gavn med udgangspunkt i, at alle kan bidrage positivt til lokalsamfundet, hvis de får de rigtige forudsætninger. Det gælder også de psykisk syge, fleksjobberne, handikappede, kontanthjælpsmodtagerne, misbrugerne og selvfølgelig flygtningene. Det kræver, at der gøres op med kassetænkning til fordel for individuel 1-1 dialog.

Bedre betingelser for erhvervslivet og iværksætteri. Erhvervsklimaet i Helsingør Kommune skal forbedres, så det bliver lettere og mere attraktivt at starte egen virksomhed eller udvide sin virksomhed lokalt. Det nytter ikke med lange behandlingstider i forvaltningen. Erhvervsdrivende skal serviceres, så de kan omsætte gode ideer til nye arbejdspladser. Helsingør Kommune skal i det hele taget blive meget bedre til at udnytte det store potentiale, der er i iværksætterens energi og engagement. Det vil jeg arbejde for.

Økonomi, prioritering og tillid. Det skal ikke være til diskussion: Helsingør Kommune skal have en sund økonomi. Det kræver, at der prioriteres ud fra en åben og fordomsfri diskussion om de udfordringer, vi har. Når der er mange ønsker, så er der også noget, der skal vælges fra. Jeg vil arbejde for at, der vises mere tillid til de ansatte i kommunen.

Dokumentationstyranniet skal fjernes. Det vil frigive store ressourcer, der kan bruges på endnu bedre velfærd og endnu bedre undervisning på vores skoler.

Om mig

Jeg er jyde, men flyttede som dreng i 1974 med min familie til Helsingør Kommune.

Jeg er opvokset og bor stadig i Tikøb. Jeg har gået på Tikøb skole, Borupgårdskolen, Espergærde HF og tilbragt mine ungdomsår på Espergærde Ungdomsskole. I 20 år har jeg haft egen international virksomhed. jeg er gift med Britta Mogensen og har 3 børen der aller er flytte hjemmefra.

Jeg er et politisk menneske, der ønsker at deltage i samfundsdebatten og bidrage til fremgang for vores fantastiske kommunen og alle dens borger


Tillidshverv

Jeg er 1. Stedfortræder I Helsingør Byråd fra 2018 til 2021 for Radikale Venstre, for vores byråd medlem Christian Holm Donatzky.

Mine tillidshverv som 1. stedfortræder til Helsingør byråd:

  • Jeg har deltaget i budgetforhandlingerne hvert år. Derigennem har jeg fået detaljeret indsigt i de udfordringer der er i et kommunalt budget og været en del af de beslutninger der er taget i de forhandlinger. Her er der virkelig tale om at være med i maskinrummet, hvilke har givet gode erfaringer.
  • Jeg blev medlem af det nye udvalg om Borgerindragelse. Udvalgets formål er at styrke samarbejdet mellem byråds politikere og borgere og sikre optimal vilkår for innovativ udvikling i Helsingør.
  • Jeg har deltage i flere strategiseminar sammen med alle byrødderne og kommunens ledelse. Det er lærerigt at deltage i og dejligt at have indflydelse på kommunes fremtidig strategi.
2002 - nu
NU
Adm. direktør i buy aid Group A/S
2016 - nu
Rådsmedlem - Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid)
2019 - nu
Formand for Helsingør lokalforening i Radikale Venstre
2016 - nu
Bestyrelse, formand - Tikøb Brugsforening
2012 - 2018
Counselorer - Rotary International