Kristian Kilt

Kandidat til kommunalvalget 2021
Skanderborg Kommune
Uddannelse og trivsel giver selvstændige og frie mennesker.
Kristian Kilt

FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING - FREMTIDEN ER HER NU!

Vi skal insistere på at give en bæredygtig klode videre til næste generation. Vi skal have mere vild natur, vi skal forbruge mindre og sortere vores affald bedre, og vi skal sikre mere grøn energi. Det kræver partnerskaber mellem virksomheder, kommune og borgere, - og det kræver mod til at træffe beslutninger, der sikrer, at mange bidrager til den grønne omstilling. Klima skal gøres til en folkesag!
Skanderborg Kommune skal gå forrest, reducere CO2, købe grønnere, køre grønnere, bygge grønnere og skabe følgeskab. Det skal gøres let at træffe grønne og sunde valg - og det skal gøres NU!

STÆRKE FÆLLESSKABER - STÆRKE LOKALE SKOLER!

Vi skal sikre, at alle har mulighed for at deltage og udvikle sig i positive og stærke fællesskaber. Derfor skal vi prioritere de sociale indsatser for de, der har særlige behov. Vi skal styrke de lokale skoler – ikke kun fordi de er et centrum for undervisning af vores børn, men også fordi de er afgørende for, at frivillige, kultur, foreninger, idræt, mv. kan skabe rammerne for fællesskaber for både børn og voksne, hvad enten det er i by, på landet eller i landsbyerne.

UDDANNELSE OG TRIVSEL - SELVSTÆNDIGE FRIE MENNESKER!

Vi skal sikre, at vores børn trives, og at de får mulighed for at klare sig godt i livet. Det opnår vi ved at give børnefamilierne mulighed for at indrette sig fleksibelt ift. arbejdsliv og børnepasning – og ved at sikre tidlig opmærksomhed på det enkelte barn og høj kvalitet i dagtilbud og skoler.

Skolerne skal prioriteres højere i hele kommunen, vi skal investere i flere hænder og mere uddannet personale i dagtilbud, og børnefamilierne skal gives de bedst mulige betingelser. Uddannelse og trivsel giver selvstændige og frie mennesker. Der er brug for repræsentanter for børnefamilierne i byrådet.

Kort om mig

  • ORDENTLIGHED
  • ENGAGEMENT
  • SAMARBEJDE
  • POSITIV

Jeg er 46 år og gift med Mette. Vi har fire dejlige børn fra 3. klasse til højskole.

Jeg bruger min tid på at være SSP-konsulent og projektleder, foredragsholder, badmintonspiller og skolebestyrelsesformand for Stjærskolen.