Kristjan Wager

Suppleant til Hovedbestyrelsen
Københavns Storkreds