Lance Luscombe

Lance Luscombe

Spidskandidat til kommunalvalget 2021
Vejle Kommune
Det handler om at se hinanden i øjnene og have den direkte dialog.
Lance Luscombe

For mig er det super vigtigt at borgerens stemme bliver hørt i de beslutninger, der træffes i Vejle Byråd. Det kræver, at vi politikere er aktivt opsøgende ift. din hverdag og ikke bare læser om den i en rapport. Det handler om at se hinanden i øjnene og have den direkte dialog.

Jeg vil kæmpe for, at du som borger bliver inddraget aktivt i de beslutninger der skal træffes. Vi har i valgprogrammet for Radikale Venstre i Vejle oplistet mere end 30 konkrete initiativer, som vil gøre Vejle Kommune til et endnu bedre sted at være ung som ældre - dem vil jeg kæmpe for.

  • Bedre normeringer skal sikre det gode børneliv i børneinstitutioner og skoler. Der skal satses på den tidlige indsats i skolerne. Flere ressourcer i indskoling til to-lærer, for at styrke den tidlige indsats og en reel mulighed for at arbejde med inklusion.
  • Borgere og lokalråd skal sikres mere direkte indflydelse.
  • Det skal være nemt for den enkelte borger at tage bæredygtige og klimavenlige valg.
  • Lillebælt skal blive en af landets 15 naturnationalparker. For at beskytte Lillebælt vil jeg arbejde for at havneslam fra Vejle Erhvershavn ikke længere dumpes i bæltet, men i stedet genanvendes på nye måder.
  • De sårbare grupper og ældre skal sikres værdig støtte.

Mine drømme for Vejle

Jeg drømmer om en økonomisk satsning på det gode børneliv i kommunens institutioner og skoler.

Jeg drømmer om en fornuftig økonomisk politik, som ikke handler om den billigste skole, rengøring eller ældrepleje, men altid den bedste.

Jeg drømmer om at reducere kommunalt bureaukrati.

Jeg drømmer om en ny dialog- og beslutningskultur i Vejle Kommune, som bygger på inddragelse, åbenhed og lyst til at blive klogere gennem dialog. Målet er at kvalificere de politiske beslutninger.

Jeg drømmer om at gøre en positiv forskel for dig og mig.

1/0

Lidt om mig

Som mit navn afslører, er mit ophav ikke 100% dansk. Zambia er mit fødeland, min far var engelsk og min mor dansk. Derfor har den kulturelle mangfoldighed altid været en del af mit liv.

Som skoleleder på en stor dansk folkeskole virkede det dog nærmest grotesk at skulle bestå indfødsretsprøven for, at jeg kunne kalde mig dansk. Jeg bestod heldigvis og er nu klar til at kaste mig ind i kampen for det lokale demokrati i Vejle som spidskandidat for Radikale Venstre.

Privat:
50 år, bor i Jelling og arbejder som skoleleder

Tillidshverv:
2021 - Spidskandidat til KV´21 i Vejle
1990'erne - Lokalforeningsformand for Radikale Venstre i Jelling
1989 - Medlem af Radikale Venstre siden