Lars Hoppe Søe

Lars Hoppe Søe

Byrådsmedlem
Næstved Kommune, Region Sjælland
En stemme på mig er en stemme på en lokalpolitiker, som arbejder stenhårdt på at udvikle Næstved Kommune.
Lars Hoppe Søe

Min hjertesag

Min hjertesag er, at vi i Næstved Kommune skal sikre vores børn den bedste opvækst. Det er i høj grad forældrenes/familiernes ansvar. Men vi skal som kommune sikre dagtilbud og skoler, som er fantastiske for børnene. De børn og familier, som kommer i livssituationer, som kræver hjælp skal have den øjeblikkeligt uden ventetid.

Jeg tror på, at hver en krone, som investeres i vores børn kommer mange gange igen senere i deres tilværelse. Og vi skal investere mere end vi gør i dag, selv om vi de seneste år har taget store skridt i den rigtige retning, så er vi ikke i mål endnu.

Mine drømme for Næstved Kommune

Næstved Kommune er en fantastisk kommune at bo og leve i, uanset om man er til byliv, landsbyliv eller landliv. Vi kan og skal kunne rumme det hele. Naturen er enestående og vi skal passe bedre på den.

Men det vigtigste er menneskene, som bor her. Vi skal medvirke til at sikre, at alle kan leve det liv, som de ønsker. Vi skal have plads til alle.

Næstved Kommune skal også stille krav til kommunens borgere. Hvis man kan selv, så er det ikke en kommunal opgave at løse det. Vi er nødsaget til at gentænke, hvad det offentlige/kommunen skal sørge for og hvad der er den enkelte/familiens ansvar.

Men kommune betyder fællesskab og derfor er kommunen altid sikkerhedsnet, når nogle har brug for hjælp og støtte.

Som lokalpolitiker...

En stemme på mig er en stemme på en lokalpolitiker, som arbejder stenhårdt på at udvikle Næstved Kommune. Jeg er meget ydmyg ift. min rolle som politiker og de borgere, som har stemt på mig. Jeg bruger meget tid på at tale med og lytte til borgere, foreninger, bestyrelser, fordi det er med til at skabe bedre beslutninger.

Det betyder også, at jeg indimellem kan hjælpe borgere i et kommunalt system, som til tider er alt for kompliceret, hvilket vi politisk også hele tiden skal forsøge at gøre enkelt.

I byrådet i 16 år

Jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle sidde i byrådet i 16 år, da jeg tilbage i 2005 stillede op første gang. Jeg forstår faktisk heller ikke, at så mange politikere genvælges periode efter periode. Jeg vil imidlertid gerne forsøge at opnå et mandat en sidste gang, fordi der er nogle politiske sager, som jeg brænder vildt for at komme i mål med og som jeg har arbejdet på i mange år. Så hvis borgerne i Næstved Kommune vil vise mig tilliden, så er jeg klar til at smide alle mine kompetencer ind i at komme helt i mål med mine hjertesager.

1/0

MIT CV

Politisk CV

2005/9/13/17 valgt til Næstved Byråd. Jeg har i min tid i byrådet siddet i mange forskellige politiske udvalg. I den seneste periode har jeg været formand for Børn/Skoleudvalget og næstformand i Økonomiudvalget.

2017 valgt til Sjællands Regionsråd. Mit primære fokus har været at forsøge at få mere fokus på forebyggelse i sundhedsvæsenet (det har ikke været let!).

Civilt CV

  • Arbejde

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut, som arbejdsmiljøkonsulent i forskellige bedriftssundhedstjenester og som kommunal ansat fysioterapeut i Suså Kommune.

Siden 2004 har jeg arbejdet som leder på Sundheds/Ældreområdet i hhv. Holbæk, Næstved, Stevns og Køge Kommune.

I mit nuværende job i Køge Kommune er jeg leder for træningsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse og den rehabiliterende del af hjemmeplejen og skal få kommunens sundhedscenter til at fungere bedst muligt til gavn for kommunens borgere.

  • Uddannelse

Jeg har studeret idræt i 2 år på Danmarks Højskole for legemsøvelser og efterfølgende uddannet mig til fysioterapeut. De seneste år har jeg taget en lederuddannelse.

Personligt

Jeg er 54 år og har været gift med Anne Dorte i 23 år. Vi har tre børn, hvor Puk på 15 år fortsat bor hjemme. Husstanden består ligeledes af to hunde, to katte og et varierende antal høns.

I fritiden (som der ikke er meget af) elsker jeg at se fodbold og komme ud i naturen.