Laurits Rasmussen

Medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)
Radikal Ungdom