Marianne Tøttrup

Marianne Tøttrup

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget 2021, medlem af Hovedbestyrelsen
Viborg Kommune, Region Midtjylland
Jeg tror på, at Viborg Kommune kan blive en endnu bedre kommune at bo i, hvis vi tør snakke visioner og lægge en ambitiøs langsigtet strategi for hvilken kommune, vi ønsker at bo i. Vi har et stort potentiale i vores kultur og naturliv som vi ikke får udnyttet.
Marianne Tøttrup

Jeg ønsker en kommune, hvor vi bliver langt bedre til at turde snakke om de langsigtede visioner og mål for kommunen, og hvor vi er villige til at investere det nødvendige for at nå de visioner og mål.

Jeg ønsker en kommune, der går forrest på den grønne dagsorden og jeg ønsker en kommune hvor vi ikke længere ligger i bunden af statistikken i forhold til forbrug pr. elev.

Mine mærkesager

  • En grønnere klima- og miljøpolitik hvor vi i alle beslutninger i kommunalt regi skal tænke bæredygtighed ind. Det mest grønne ved Viborg skal ikke være vores logo.
  • En friere skole- og uddannelsespolitik hvor vi sætter skolerne fri og har et fokus på at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede ledere, lærere og pædagogisk personale. Jeg mener også vi skal kigge på at øge brugen af mentorordninger for unge med udfordringer.
  • Et stærkere kulturliv for alle - kultur er føde for sjælen! Jeg mener vi skal udvikle turismeerhvervet i forhold til Viborgs historie og skønne natur. Jeg vil også arbejde for etableringen af et museum med fokus på rets- magt og kirkehistorien som en del af Viborg Museum.
2021 - nu
NU
Kandidat til Kommunal- og Regionsvalget for Radikale Venstre
2020 - nu
NU
Formand Radikale Venstre Viborg
2019 - nu
NU
Næstformand Radikale Venstre Vestjyllands Storkreds
2018 - 2020
Næstformand Radikale Venstre Viborg
2017
Kandidat til Kommunalvalget for Radikale Venstre
2016 - nu
NU
Medlem af Hovedbestyrelsen i Radikale Venstre
2015 - nu
NU
Medlem af Forretningsudvalget Radikale Venstre Vestjyllands
Storkreds
2014 - 2015
Kampagnefrivillig for daværende socialminister Manu Sareen
2014 - 2020
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre Viborg

Om mig

Jeg er 48 år og bosiddende i Viborg og arbejder i det private erhvervsliv som revisorassistent.

Jeg er et engageret og aktivt radikalt medlem - både lokalt og nationalt.