Marie Brixtofte

Marie Magne Brixtofte

Kandidat til kommunalvalget 2021, suppl. til Hovedbestyrelsen
Gentofte Kommune, Københavns Omegns Storkreds