Martine Kiding

Martine Kiding

Kandidat til kommunalvalget 2021
Køge Kommune

Mine hjertesager

I virkeligheden ligger mange sager mit hjerte nært, og derfor er det svært for mig at vælge to eller tre ud. Men jeg skal vælge nogle ud må det være et respektfuldt liv for alle borgere, særligt for sårbare grupper; ligestilling mellem køn og et stærkt og bæredygtigt erhvervsliv.

  • Min grundholdning er, at dem, som har svært ved det, skal vi hjælpe på rette vej med den rette mængde støtte og medansvar for at lykkes, og dem som desværre slet ikke kan selv, skal vi sørge for bliver hjulpet respektfuldt og med værdigheden i behold.
  • Ligestilling mellem køn er vigtigt af mange årsager, men særligt vigtigt fordi, at alle mennesker er lige meget værd, og intet - og slet ikke køn - skal være årsag til forskelsbehandling.
  • Et stærkt erhvervsliv er vigtigt for samfundet, og det er vigtigt, og jeg tror på, at det er med til at skabe vækst og endnu flere muligheder for Køge Kommune. Vi skal som kommune være åbne for erhvervslivets ideer og inddrage det lokale forretningsliv i beslutninger, som vedrører dem. Samtidig skal vi stille krav om, at de bidrager til at skabe en bæredygtig og klimabevidst kommune.
Køge Kommune skal forblive en attraktiv kommune at bo, leve og arbejde i.
Martine Kiding

Om mig

Jeg er 41 år, arbejder som advokat og bor i Køge med min mand og vores to børn på henholdsvis 10 og 4 år. Jeg flyttede til Køge med min familie for snart seks år siden. Byen – og hele kommunen – har vundet mit hjerte med sin charme, sit stærke og meget nære erhvervsliv, den rivende udvikling og fremdrift, de utallige lokale aktiviteter, der præger kommunen uanset årstid, samt ikke mindst de mange skønne naturområder.

Jeg stiller op som kandidat til byrådet, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Til daglig arbejder jeg i krydsfeltet mellem jura og politik, hvilket har givet mig en endnu større interesse for politik og åbnet mine øjne endnu mere for, hvor fedt det vil være at kunne være med til at præge udviklingen i den by og kommune, som jeg bor i. Køge er en kommune med masser af skøn natur, et rigt kulturliv og et aktivt erhvervsliv, som det vil være sjovt og spændende at kunne have indflydelse på.