Mette Borg Borup

Kandidat til kommunalvalget 2021
Faaborg-Midtfyn Kommune
Udvikling sker gennem handling.
Mette Borg Borup

Iværksætter, mor og underviser

Jeg vil arbejde for at der skal være kortere mellem borgere, politikere og forvaltning. Det er komplekse problemstillinger der bringes til bordet. For at sikre den bedst mulige løsning er det vigtigt at vi arbejder sammen.

Det er min oplevelse, at borgere ofte inddrages for sent i processen. Det giver frustrationer på begge sider af bordet og det medfører øgede udgifter når der skal skiftes retning eller tilrettes på baggrund af nogle vigtige input sent i processen.

Det bør vi kunne gøre bedre.

Jeg har ikke den gyldne og eneste rigtige model til det, men vi skal være nysgerrige og finde modet til at afprøve. Måske begår vi fejl. Måske gør vi ikke.

Udvikling sker gennem handling.

  • Som iværksætter ligger det mig på sinde at vi skal sikre gode muligheder for alle iværksættere i vores geografisk brede kommune og vi skal udnytte de muligheder vi har for at tiltrække nye erhverv. Vi skal turde at have kant – fx med en grøn profil.
  • Som mor er det vigtigt for mig at markere at Alle Børn har Ret, jf. Børnekonventionen. Vi skal sikre børn og unge en god start på livet og give dem en solid platform for videre udvikling. Vores unge vil gerne skabe og vil gerne tage ansvar – det er vores pligt at byde dem indenfor.
  • Som underviser er jeg optaget af at alle skal have et godt grundskoleforløb og gives mulighed for at udfolde deres potentiale. Gennem fælles løsninger og innovative tiltag skal vi byde på flere videre uddannelsesmuligheder – også i vores kommune.

Min politiske arena

Som borgerrepræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommunes Verdensmåludvalg har jeg gennem det seneste års tid haft mulighed for at stifte bekendtskab med den politiske arena.

Og jeg er ikke skræmt væk. Jeg er snarere blevet nysgerrigt tiltrukket.

Rundt om bordet, hvad end det har været fysisk eller virtuelt har jeg mødt en oprigtig nysgerrighed og lyst til at lytte. Jeg har mødt ligeværdig dialog og oplæg til fælles løsninger. Jeg har mødt samarbejde og en vilje til handling.

Sådan smitter demokratisk dannelse i praksis.

Jeg er en del af et forpligtende fællesskab og jeg ser det som min ret og pligt at bidrage. Lige nu bl.a. som kandidat til kommunalvalget.

2019
Iværksætter og aktiv i bestyrelser og udvalg
2017
Projektleder
2016
Arkitekt og bæredygtighedsansvarlig
2015
Udviklingskonsulent og formand for arbejdsmiljøudvalget
2009
Underviser, uddannelsesleder og arbejdsmiljørepræsentant
2007
Skitserende arkitekt og udvikler
2006
Cand. Arch fra Arkitektskolen i Aarhus

Jorden rundt

Jeg er født og opvokset i den gamle Faaborg Kommune – og nu bosat med min familie i den gamle Ryslinge Kommune.

Man kan måske påstå, jeg ikke har flyttet mig ret meget på de godt fyrre år der er gået.

Men - der imellem har jeg rejst jorden rundt, været bosat i Norge i halvandet år, i Kenya et halvt år og i Midt og Vestjylland i godt 10 år.

Så lidt andre perspektiver har jeg da alligevel med i rygsækken.