Mette Gregersen

Mette Gregersen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Svendborg Kommune

Hvis du ønsker at møde mig så følg med på siden, jeg kommer meget gerne ud og deltager i debatter, drikker kaffe hjemme hos dig og dine naboer og er altid åben for debat og dialog i en ordentlig tone.

Mine mærkesager

Flere “varme hænder” i omsorgsfag

Ikke bare flere hænder, men varme hænder. Vi skal have fjernet den bureaukratiske tankegang og give friheden tilbage til fagpersonerne i både sundhed og omsorgsfag og i de pædagogiske områder. Jeg vil kæmpe for bedre arbejdsforhold for alle ansatte i den kommunale hjemmepleje og sygepleje.

Samtidig vil jeg være en stærk kandidat, når der skal forhandles på netop dette område som politiker. Vi har brug for mennesker i byrådet, der står direkte ude i plejen og ved hvilke udfordringer vi står med, samtidig hvilke tiltag der kan gøres og som lytter på de ansatte.

Udover det er det afgørende man som lokalpolitiker kan argumentere stærkt og bredt indenfor de mærkesager man har. Det vil du blive garanteret med en stemme på mig.

Mere tid til pleje af borgerne

Færre besøg - men længere tid hos de borgere man besøger. Dokumentation skal i stor grad ændres og gøres meget mere enkelt for alle faggrupper.

Mental sundhed

Meget mere fokus på trivsel og et meningsfuldt liv.

Hvordan sænker vi stress, angst og depression? Det er slet ikke i orden at hver 2. barn i hver skoleklasse har oplevet angst i forbindelse med skolelivet.

Outdoorturisme

Vi skal som kommune byde outdoor entusiaster velkommen og gøre det meget mere enkelt, at søge midler og eksekvere hurtigere på ideerne.

Grøn cykelsti igennem Svendborg - den er allerede designet og vi har alle muligheder for at etablere den- til glæde for kommunens borgere og turister.

Det er oplagt for os som kommune at tjene penge på alle de turister der kommer til Svendborg hvert år.

Flere kajakpladser i Svendborg havn og bedre forhold for kitesurfere, windsurfere og SUP.

Jeg vil kæmpe for:

  • Kortere skoledage, flere lærere i hver klasse, færre elever i klasserne og ligelig fordeling imellem kreative fag og boglige fag.
  • Vi skal uddanne de nye generationer til at kunne passe bedre på sig selv og hinanden og mærke hvad de ønsker med livet. Vi skal forebygge at præstation ikke er den stærkeste vej i livet, men det at være et menneske er godt nok.
  • At fremme forebyggelsen af vold i nære relationer - vi skal etablere et kommunalt tilbud med voldsfaglige uddannede medarbejdere, hvor familier der er ramt af vold kan få hjælp, støtte og viden og sammen finde en vej ud af voldens skygge. Vi skal ikke kun sende kvinder og børn på krisecentre, vi skal gribe ind langt tidligere og opspore volden før den har fået alvorligt fat i familien.

Om mig

Jeg hedder Mette Gregersen og er politisk kandidat for de Radikale Venstre i Svendborg kommune.

Jeg bor på Thurø med mine tre dejlige børn og vores hund.

Jeg er uddannet sygeplejerske og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Udover det er jeg yogalærer.

Jeg arbejder som aftensygeplejerske i Odense kommune, hvor jeg varetager mange opgaver i det akutte område og i de længerevarende komplekse terminale forløb. Udover det arbejder jeg som selvstændig terapeut indenfor især psykiatrien, men også i forbindelse med livskriser, stress og depression og er ekstern konsulent på specialopgaver i samarbejde med kommuner, regioner og stat.

Jeg elsker at være sygeplejerske. Jeg holder foredrag om at være sygeplejerske og iværksætter. Mine budskaber vil jeg især dele med de nye yngre generationer, da de gerne skulle leve et liv med plads til at gøre det de både drømmer om, men også tid til deres liv.

Jeg er opvokset i en familie, hvor politik var en stor del af mit liv. Min far sad i kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune i 16 år.

Mine forældre stammer fra Svendborg og jeg har igennem hele min opvækst haft stor tilknytning til byen. For fem år siden solgte jeg min lejlighed i København og købte mit gamle skipperhus på Thurø.

Jeg har valgt at opstille til KV21 for de Radikale Venstre i Svendborg.

1/0
2002 - nu
NU
Uddannet som sygeplejerske; arbejder som aftensygeplejerske i Odense Kommune udekørende Team Syd
2016
Uddannet som yogalærer
2010
Cand.pæd.i pædagogisk psykologi
2006
Uddannet som yogalærer