Michael Flarup

Michael Flarup

Kandidat til kommunalvalget 2021
Viborg Kommune
Viborg skal være en kommune i grøn vækst, og med en befolkning der i alle aldersgrupper tilvælger by og land, fremfor at fraflytte den. Et sted, vores børn er stolte af at vokse op og komme fra, med muligheder for at udvikle sig i takt med, at de går fra skolen og videre i deres voksenliv.
Michael Flarup

Jeg har altid været et politisk menneske, og jeg har altid haft lyst til, at indgå i den demokratiske samtale, fordi jeg tror på at det er med til, at udvikle os som mennesker og som samfund.

Derfor stiller jeg op til kommunalvalget i november 2021 I Viborg kommune. Fordi jeg med et socialliberalt ståsted tror på, at jeg kan bidrage med noget andet i demokratiet end de nuværende borgervalgte.

Vi har brug for, at Viborg kommune kommer tilbage på Danmarkskortet. Bliver en foregangskommune på den grønne omstilling, på erhverv, kultur og frihed, og et sted hvor vi udvikler land og by.

Jeg stiller op fordi jeg tror på at den socialliberale tænkning er en mangelvare og at den kan bidrage til nye perspektiver i en traditionsrig kommune.
Med mit liv som leder, men også som tidligere elitesportstræner og topsvømmer, så ved jeg hvad der kræver når store ambitioner og mål, skal blive til en realitet.

Mine mærkesager

Grønt iværksætteri er vigtigt for at vi kan tilbyde vækst og fremdrift for hele kommunen. Det er derfor også meget vigtigt at se på hvordan vi organisere dette i Danmarks geografisk næststørste kommune. Der er steder der vil egne sig til dem der har en god ide og skal udvikle på dette og der er steder hvor større produktion (f.eks. pyrolyseanlæg eller power-2-x) kan placeres.

Kultur og natur rummer et stort uudnyttet potentiale i Viborg kommune. Området gemmer på så meget smuk natur, fantastisk historie, kreativ kunst og kultur, men det kendes ikke af omverdenen. Det er en skam og det vil være gavnligt at sætte fokus på turismen.

2018 - nu
NU
Skoleleder
2013 - 2017
Pædagogisk leder
2006 - 2010
Lærer

Uddannelse

  • Cand.pæd. antropologi
  • Skolelærer (bachelor)
  • Diplom i ledelse
  • Coach (ICF certificeret)