Michael Rachlin

Michael Rachlin

Kandidat til kommunalvalget 2021
Dragør Kommune

Mine mærkesager

Kernevelfærd fremfor overflødig administration.

Alle politikere vil have flere varme hænder, men hvem er parat til at handle på det? Dragør Kommune har uforholdsmæssigt mange "kolde hænder", fordi man af politiske grunde holder mange opgaver inden for kommunen for at opretholde historien om en "selvstændig kommune".

Konsekvensen er, at man binder uforholdsmæssigt mange ressourcer på administration. "Selvstændigheden" er bundet af en økonomi, der ikke er bæredygtig. En økonomisk bæredygtig kommunal struktur er forudsætningen for, at vi kan løfte kernevelfærden.

Radikale Venstre er det eneste parti i Dragør, der fokuserer på at sætte kernevelfærd over skåltaler om "Dragørs selvstændighed".

Dragørs Skoler skal løftes

Som far til børn på både Dragør Skole og Nordstrandsskolen ved jeg, at personalet på vores skoler slår langt over sin vægtklasse - og at vi har fantastiske og engagerede forældre.

Men Dragør Kommune er den kommune i Danmark, der bruger færreste penge på skolerne pr elev. Hvis man bliver ved med at udsulte skolerne og trække veksler på personale, forældre og elever, får det konsekvenser.

Klassekovtienten skal holdes nede. Inklusion må aldrig blive en spareøvelse. Og selvfølgelig skal vores børn have ordentlige klasselokaler og mulighed for at komme på lejrskole.

En grøn og bæredygtig kommune

Vi skal tænke klima ind i alt, hvad vi gør. Det gælder kommunens investeringer. Og vi skal have 150 el-ladestandere inden 2024.

Dragørs naturværdier er enestestående i Københavnsområdet og langs Øresundskysten. Vi skal sikre vores kystnære naturområder, og når vi skal i gang med at stormflodsikre kommunen, skal vi tage hensyn til natur- og kulturværdier.

Om mig

Udannet journalist.

Far til tre. Heraf to skolebørn på Dragørs Skoler.

Kommunikationsansvarlig i Det Jødiske Samfund.

Freelance journalist og redaktør.

Vært på podcasten Copenhagen Sundays.

Ejer af Trofast, Dragørs flotteste golden retriever.