Mille Renée Larsen

Byrådsmedlem
Fanø Kommune

Jeg er 35 år, og jeg stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget, fordi der er en række udfordringer i Fanø Kommune, som jeg ikke mener, at det siddende byråd evner at løse, og derfor mener jeg, at der skal nye kræfter til. Jeg og mine øvrige radikale kolleger har udviklet et godt politisk projekt for kommunen, og vi har gode kompetencer at byde ind med i byrådsarbejdet.

Jeg håber og drømmer om, at vi får en vidensbaseret tilgang til politikudvikling, så politiske beslutninger tages på baggrund af grundige undersøgelser og vidensindsamling - og ikke på baggrund af følelser og diskussioner i lokale medier. Helt konkret drømmer jeg om en ny og langsigtet bosætnings- og boligpolitik, en progressiv erhvervspolitik og en meget mere ambitiøs klimapolitik.

Mine største mærkesag

At gøre Fanø Kommune til en bedre arbejdsplads for både forvaltning og politikere. Jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt forsat at forblive en selvstændig kommune, hvis ikke vi får forbedret arbejdsmiljøet og samarbejdet. Politikere skal udvikle politik og forvaltningen skal omdanne den til forandringer i borgernes hverdag.

Vi foreslår konkret en ny arbejdsform og organisering i byrådet, hvor vi arbejder med flere midlertidige politiske udvalg med inddragelse af borgere. Det, mener vi, vil styrke politikudviklingen og implementeringen samt brede den politiske magt ud, når udvalgsposter skifter flere gange i løbet af en valgperiode. På den måde får vi mobiliseret mange af vores borgerressourcer i kommunen, når de inddrages og vi modvirker at udvalgsposter kun fordeles efter vederlag og ikke efter politiske interesser og visioner.

2020 - nu
NU
Ph.d.-studerende på Syddansk Universitet
2019 - 2020
Videnskabelig assistent på Syddansk Universitet
2016
Cand. scient. fra Københavns Universitet

Om mig

Jeg er meget interesseret i forretningsmodeller, som gavner bredere ud i samfundet end bare forretningen selv. Det er også det, jeg forsker i, i mit ph.d.-projekt, hvor jeg undersøger processen omkring borgere der går sammen og medfinansierer deres lokale dagligvarebutik i de mindre byer og landdistrikter.

Derfor er jeg også aktiv i Fanø Brugsforening, hvor jeg sidder i bestyrelsen, og jeg har ligeledes siddet i Coops repræsentantskab de seneste to år. Jeg tror, at mange løsninger på både sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer skal findes i måden, vi driver virksomheder og måden vi tænker fælleskaber og vækst på.