Neel Linhøft Ingstrup

Neel Linhøft Ingstrup

Kandidat til kommunalvalget 2021
Furesø Kommune
Du skal som borger - uanset etnicitet, alder, uddannelse, fysiske og psykiske udfordringer mm. - føle dig inkluderet og respekteret.
Neel Linhøft Ingstrup

Jeg står for en vidensbaseret og humanistisk politik med orden i økonomien.

Du skal opleve, at jeg tager dine og fagspecialisters viden med mig i byrådsarbejdet. Politikerleden skal mindskes og politiske beslutninger skal tages på baggrund af aktuel bedste viden og ikke udelukkende på baggrund af ideolog som fx er tilfældet med friplejehjem og venstrefløjen.

Alle parter vil få glæde af min udadvendthed, gåpåmod og det engagement, jeg går til opgaver og mennesker med. #Fremadsammen

Mine håb og drømme for Furesø er:

  • Et Furesø hvor du som borger, uanset etnicitet, alder, uddannelse, seksualitet, fysiske og psykiske udfordringer mm. føler dig inkluderet og respekteret.
  • Et Furesø med orden i økonomien.
  • Et Furesø der excellerer inden for klima og miljø,
  • Et Furesø hvor ingen tabes på gulvet.
  • Et Furesø de unge vender tilbage til efter endt uddannelse.

Jeg ♥ Furesø

Mine mærkesager

Integration

Alle har noget at byde på. Det er fordelagtigt for kommunen at få borgere i beskæftigelse, det styrker individet og har en positiv effekt på den næste generation.

Borgere med handicap

Personer med handicap udgør en ressource. En mere beskæftigelsesrettet indsats på social og undervisningsområdet.

Seniorliv

Alle borgere har krav på et meningsfyldt liv i trygge rammer. Hele livet vælger vi, hvilke fællesskaber vi indgår i og hvor vi bor - det skal vi også den dag, vi har behov for at flytte på (fri)plejehjem.

Fortsat opkvalificering af og bedre arbejdsforhold for personalet i ældreplejen.

1/0

Om mig

Mit navn er Neel, 33 år og bosat i Farum Midtpunkt. Jeg er tredje generation i Farum, hvor jeg har gået i skole (Kruse: børnehaveklasse til 3.g), til fritidsaktiviteter, har arbejdet og er frivillig.

Privat har jeg en del erfaring fra specialområdet samt som ledsager, aflastningsfamilie, og vikar/medhjælper på en specialskole. Mit 360 graders indblik i specialområdet vil jeg bruge i mit politiske virke.

Jeg er frivillig lokalt såvel som udenbys og værdsætter i høj grad møderne med andre mennesker samt at kunne medvirke til noget positivt.

Min nysgerrig på andre kulturer har gjort, at jeg har boet en stor del af mit voksenliv i Israel, Belgien, Sverige og Vietnam.

2021 - nu
NU
Fuldmægtig, Udenrigsministeriet
2021
Skrivegruppe for Religions- og kirkepolitisk program i Radikale Venstre
2020 - nu
NU
Formand for Furesø Radikale Venstre
2019 - nu
NU
Div. inden for integration
2019 - nu
NU
Brand Developer, Political is Personal
2018 - nu
NU
Besøgsven med hund, plejehjem
2018 - 2020
Studentermedhjælper, Udlændinge- og Integrationsministeriet
2017 - 2019
Cand.mag. i Tværkulturelle studier, KU
2016 - 2018
Youth Panel, Dansk Institut mod totur
2013 - 2014
Statskundskab / sociologi, Université Libre de Bruxelles
2010 - 2011
Mellemøststudier, Tel Aviv University
2008 - 2011
BA i Religionsvidenskab, KU
2007
Dansk Studie Center, Vietnam

Jonstrup – Jazz, skole og samtale