Ouafa Rian

Ouafa Rian

Folketingskandidater
Østjyllands Storkreds
Mere udvikling af den kloge slags, vi tænker for konformt og gør det svært for os at bruge vores fælles ressourcer på den store klinge, et bæredygtigt samfund, en bæredygtig verden, i samspil på bedste demokratiske vis,. Vi har pengene, det er vores nytænkning, vores omsættelighed og mod der mangler.
Ouafa Rian

Hvorfor Ouafa? Fordi velfærd skaber velstand.

At gøre en forskel driver mig i alle henseender.

At lade vores samfund udvikle, er så stor og vigtig en opgave, ar jeg mener så mange af os skal bidrage som overhovedet muligt. Jeg går gerne forrest.

At turde stille spørgsmålene til hvad vi har nået de sidste 20 år, og hvad vi vil de næste tyve, er centralt - hvem kan/skal/vil gøre det? Er vi lykkedes med de indsatser, vi har lavet? Hvem kan være med i udviklingen af centrale områder af vores samfund, der ikke er med i dag? Kan bærekraft vise sig at styrke udviklingen af andre af vores samfunds fælles områder der trænger til revitalisering, og hvem skal egentlig bestemme over hvem - så hvordan får vi aktiveret stemmer, der normalt ikke høres i det politiske?

At Århus tør improvisere og eksperimentere meget mere med både borgerinddragelse, så vi undgår "skin-involvering".

At vi i Århus tør udvide vores arbejdsmarkedsforståelse og skabe nye virksomheder på tværs af sektorer til gavn for alle de unge og andre, der er udenfor.

At vi tør tage landbrugsjord og revitalisere den! En regenerativt kommune går forrest.

Tænk hvis vi i Århus og Danmark var foregangssystemer for mere mod til at vende vores økonomi, arbejdsmarked og medborgerskaber til reelle muligheder for en samfundsudvikling, der er bærekraftig. Tænk engang - og hvad nu hvis...

Mine mærkesager

  • Klima, vores natur er der vi skal starte!

  • Socioøkonomiske virksomheder, så vores arbejdsmarked kan inddrage og inkludere mange flere og forskellige mennesker

  • Medborgerskabet, borgerinddragelse på borgerens og byens præmisser - for demokratiet!

Om mig

Født i Marokko i 1969, opvokset i Danmark og Marokko. Og resten af verden, hvor mine studier og rejser ofte har taget mig hen.

Gået på Samsøgade skole i Århus, vokset op på børnenes jord, kommer fra en familie med to brødre og forældre. Student fra Århus Statsgymnasum 1988.

Jeg bor i Århus Syd, med min bror og hans familie, i et familiekollektiv, i en lille landsby med borgerhus og hønselaug!

Min baggrund og forgrund gør at min evne til at være i sammenhænge med mange forskellige virkeligheder og verdner på en gang er let, berigende og en forudsætning for at forstå vores samfunds, hverdags liv, og dybe strukturere som jeg som politiker tapper ind i hver gang jeg laver politik. Tit. Derfor er jeg også kandidat.

Jeg arbejder til dagligt i Region Midt, som chefkonsulent, og har et stærkt fokus på ledelse i og af sundhedsvæsnet, bæredygtighed og digitalisering, som en del af den transformation vi står midt i. Derfor er jeg også kandidat.

Derudover har jeg mit eget konsulentfirma med kunder, der går tilbage til 1996, da jeg startede som selvstændig. Mine kernekompetencer er nytænkning, innovation og omsættelighed, hvordan forankrer vi helt konkret de nødvendige forandringer og muligheder, der giver bedre effekt for borgere, kunder, samfund, og samtidig sikrer dygtige ledere i balance. For en fælles verden i balance. Derfor er jeg kandidat.

Jeg har to voksne børn. Og min fritid bruger jeg på min tangfarm med min tang-kollega Anders, eller i sommerhus-kollektivet: Klim i naturpark Thy, eller på det grå fyr med mine niecer for at tælle og mærke fugle. Ellers elsker at være i Marokko og vandre og være med min familie, samle svampe og læse skønlitteratur.

Jeg er uddannet fra Århus Universitet i spansk og som kaospilot. Derudover har jeg løbende uddannet mig indenfor mit felt: organisationsudvikling og ledelse. Jeg går op i mit lokalsamfund og har både siddet i borgerforeningsbestyrelsen og sidder i tre bestyrelser, Derudover har jeg startet et gymnastikhold og hønselaug og dyrker desuden en vild køkkenhave.

"På den anden side af rigtigt og forkert, er der et felt, lad os mødes der", Rumi 12.årh.