Per Frank Povlsen

Per Frank Povlsen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Helsingør Kommune

Lige rettigheder og muligheder for alle borgere ligger mig meget på sinde - vi skal behandle alle ens uanset social eller etnisk baggrund. Der skal være frihed til forskellighed, men også ansvar for fællesskabet. Dette vil, sammen med en bæredygtighed, være min tilgang i alle forhold der skal tages beslutning om i Helsingør byråd.

En stemme på Radikale Venstre er en mulighed for at vi undgår symbol- og blokpolitik i Helsingør!

Bæredygtighed kan tænkes ind i alt

Vi er nødt til at tænke Bæredygtighed hvis vi skal sikre Helsingør, Danmark, ja hele verden for vores efterkommere. Bæredygtighed kan tænkes ind i alle forhold, eksempelvis nybyggeri, renovering, havmiljø, trafik.

Vi bliver mange flere borgere i Helsingør de kommende år. Vi skal give os tid til at tænke bæredygtigt når vi bygger nyt - "Hastværk er lastværk".

En anden hjertesag for mig er Borgerinddragelse. I alle sammenhænge hvor det er muligt skal vi sikre demokratiet og vise borgerne tillid ved at lytte og inddrage. Vi skal fortsætte det digitale demokrati - også efter Corona.

Mine hjertesager

 • Jeg drømmer om et Helsingør uden tung trafik; ikke flere dødsulykker og meget mindre forurening fra lastbiler.
 • Jeg ser for mig at alle børn kommer succesrigt ud af folkeskolen med gode dansk- og regnefærdigheder.
 • Helsingør skal gå foran med opvarmning via Geotermi og evt. Havvandspumpe.
 • Endelig håber jeg at Helsingør er Kulturby i 2032, men længe inden da har vi et fuldtidsbemandet Turistbureau til gavn for handels- og kulturliv.

Om mig

Medlem af Radikale Venstre siden 2018, men radikal i mindst 40 år.

 • Civiløkonom 1977
 • Lederjob i finanssektoren og efteruddannelsesbranchen i 10 år.
 • Selvstændig siden 2002
  - Undervist i samarbejdsudvikling, forhandlingsteknik og projektledelse
 • Assessor (certificering af projektledere) i Danmark siden 1997, Sverige 2001- 2019 og Nigeria 2013-2019.
 • Siden 2019 er jeg 80% pensionist og 20% selvstændig inden for projektledelse.

 

 • Jeg synger i Helsingør Håndværkerkor.
 • Jeg spiller petanque i Espergærde.
 • Jeg spiller bridge i Espergærde.
 • Jeg er helårsbader i Øresund.
 • Jeg bor centralt i Helsingør og har en naturlig interesse for handels- og kulturlivet i Helsingør.