Peter Kragh Hansen

Kandidat til kommunalvalget 2021, medlem af Hovedbestyrelsen
Odense Kommune, Fyns Storkreds