Poul Erik Pedersen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odsherred Kommune

Jeg mener

  • Odsherred kommune begik en fejl da man sammen med den nye Folkeskolelov i 2013 også lavede en skolestrukturændring - 2 store skoler. Denne ændring er heldigvis delvist trukket tilbage.
  • I Odsherred har vi mange turister og sommerhusbeboer. De skal føle sig godt tilpas i vores dejlige natur.
  • Dem, der vil rundt i Odsherred skal have bedre muligheder for vandring og cykelture. Flere veje kunne godt markeres som 1-2.
  • Borgerinddragelse skal være fast punkt når man fra kommunalbestyrelsen vil ændre på eksisterende ordninger.

Vi har i en tidligere periode ikke haft Radikal repræsentation i kommunalbestyrelsen. Det har vi haft i den siden 2017. Det blev til en post som viceborgmester - og det kan vi være stolte af.

Om mig

1969-2013 Gennem en menneskealder har jeg været lærer/lærerrådsformand, skole/ungdomsvejleder ved Vig Skole.

1981- Har beskæftiget mig med IT siden 1981. Sluttede med også at være IT-tekniker for skolevæsenet i Odsherred.

Jeg er en aktiv PEPsionist, der meget gerne spiller lidt badminton og dyrker gymnastik. Lever med et positivt livssyn og giver mig også tid til en dejlig skare af børnebørn.

Har igennem årene været meget interesseret i udviklingen i Vig - Odsherred.

  • Sidder i menighedsrådet ved Vig Kirke som formand
  • Frivillig fast passer/tekniker i Vig Bio
  • Frivillig på Vig Festival