Poul Poulsen

Poul Henrik Poulsen

Kommuneformand
Assens Kommune

Min drøm er, at Assens for alvor sætter sig i spidsen for den grønne omstilling i alle dens facetter. Det kan ikke lade sig gøre uden at nogen vil føle sig generet, når noget kommer tæt på. Her skal der vises politisk handlekraft og det gode eksempel.

Min drøm er, at folkeskolerne i Assens inkluderer alle elever, ikke kun i antal, men i handling ud fra elevernes aktuelle behov. Skolerne og lærerne sættes fri, så de fleste beslutninger træffes lokalt på den enkelte skole.

Det lokale erhvervsliv og fritids- og kulturliv inddrages i undervisningen. Lærerne har tid til forberedelse og relations-arbejde i forhold til eleverne. De svage og udfordrede tages der individuelt hånd om i forhold til deres behov og udfordringer. Ingen må falde igennem!

Assens er fuld af levende, inddragende sociale fællesskaber i vores byer, landsbyer og landområder. Kulturelle aktiviteter overalt i kommunen.

Mine mærkesager

Et grønnere, friere og stærkere Assens

Grønnere, fordi klimakrisen er synlig og mærkbar. Det kræver handling. Naturen er i krise, og skal have hjælp nu. Vi skal beskytte vores grundvand mod forurening.

Ovennævnte er alt indeholdt i vores klimahandlingsplan, der er med i DK2020. Den skal, synes jeg, revideres og målsætningerne hæves. 80% CO2-reduktion i 2030, og 100%-CO2-neutralitet i 2040.

Friere handler om alle børn skal have en god og tryg start på livet

Afgørende for det voksne liv. Der skal forebygges på alle områder i forhold til børn, unge og ældre. Der skal etableres trygge overgange mellem livets faser.

Friere handler om vigtigheden af kulturen i alle afskygninger. Kultur giver identitet og er en værdi i sig selv, og giver fællesskab.

Stærkere betyder omsorg for de svage, de udfordrede i vores samfund. Alle skal være en del af fællesskabet uanset forudsætninger. Stærkere betyder også en sund og bæredygtig kommunal økonomi, om erhvervslivets vilkår og iværksætteri. Stærkere er også lig med tillid til borgerne og velfærdsmedarbejderne, åbne demokratiske processer, inddragelse og dialog.

Om mig

Jeg er 69 år, gift og har to børn, en dreng og en pige. Pigen er 24 år og multihandicappet. Jeg stillede op første gang i 1993 i Aarup, og manglede kun få stemmer i at blive valgt. Stillede op igen i 1997, og blev valgt. Blev genvalgt igen i 2001, og valgt til den nye storkommune Assens i 2005, og genvalgt siden. Håber på fire år mere.

Jeg har gennem tiden siddet i alle politiske udvalg, og nu er jeg i Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalg og formand for BU (tvangsudv.)

Jeg har haft diverse radikale tillidsposter lokalt og i kredsen.

Jeg har stiftet og drevet en aftenskole i 15år, Formand for Kulturelt Samråd i Aarup i ti år og arrangeret mange foredrag og koncerter.

Har været formand mm i lokal Sogneforening, arrangeret sommerfester mm.

Har stiftet en UFL-klub, Unge for Ligeværd.

I idræt er badminton min foretrukne disciplin, men også løb.

Min bestyrelse har i min valgfolder skrevet følgende:

Igennem mange år har Poul bidraget til det kommunale arbejde med både hjerne og hjerte, og han har ry for at sige, hvad han mener og holde, hvad han lover. Poul kan du have respekt for, fordi vi ved, at han:

 • Klart melder sine holdninger ud - også mellem valgene
 • Er ærlig og pålidelig, flittig og kompetent
 • Har 24 års erfaring som byrådspolitiker
 • Er bredt respekteret for sin viden om kommunal virksomhed
 • Ikke lefler for lette løsninger med "vælgere i"
 • Lytter til alle, der henvender sig
 • Tør skifte standpunkt - hvis han bliver klogere
 • Har erfaring, viden og hjerte med mennesker uden for fællesskabet

Stem Poul i Byrådet, for Assens har brug for Radikalt aftryk.

Det kan jeg vist ikke udtrykke bedre selv.

Uddannelse og erhverv

 • Efter studentereksamen i 1972 og efterfølgende militærtjeneste læste jeg til socialpædagog i 1976-79
 • Har arbejdet med fysisk og psykisk handicappede på en skole/bosted i 2 år
 • Har arbejdet med bøvlede unge på en døgninstitution i 15 år
 • Et-årig lederuddannelse i 1989/90
 • Har arbejdet indenfor psykiatri, bl.a. Fountain House i 3 år
 • Har arbejdet med flygtninge nogle måneder
 • Har arbejdet med Senhjerneskadede på Bosted 10 år
 • Gik på efterløn som 62-årig