Rasmus Eliasen

Rasmus Eliasen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Næstved Kommune
Jeg er ny i politik, men det ser jeg mest som en fordel. Jeg er ikke farvet af ungdomspolitiske debatformer, hvor det nogle gange handler mere om at ”vinde” debatten end om at finde hinanden i den rigtige løsning
Rasmus Eliasen

Jeg drømmer om en kommune, der satser på værdier, der rækker ud over os selv.

Corona har lært os mange ting om livet og fået os til at tænke over, hvilke værdier der er vigtige i tilværelsen. Vi mennesker har måske også mistet følingen med den natur, som vi selv er en del af. Jeg tror, at vi mister noget af os selv, hvis vi glemmer at tænke på de dele af tilværelsen, der ikke kan gøres op i et regneark.

Jeg håber, at de tanker kan komme til at præge de beslutninger, politikere og embedsmænd træffer.

Gennem min opvækst på en socialt belastet folkeskole og venskaber med mennesker med forskellige baggrunde har jeg oplevet, hvordan vi alle sammen kæmper hver vores kampe og hver har vores historie. Jeg har lært, at alle mennesker vinder ved nærmere bekendtskab.

Det er derfor vigtigt, at magthavere anerkender og forsøger at forstå alle borgere - uanset hvordan de udtrykker deres kritik. Det er ikke os alle sammen, der har taget et retorik-kursus. Vi har heller ikke alle de samme muligheder for at gøre opmærksom på vores sager.

Hvis folk taler ordentligt til dig, skal man som magthaver lytte. Også selvom man som politiker må skuffe nogen og træffe svære valg en gang imellem.

Mine mærkesager

Jeg ønsker en kommune, hvor børn, bosætning og bløde trafikanter er i centrum.

Konkret ønsker jeg:

  • fokus på det gode børneliv – gode daginstitutioner, kortere skoledage og færre tests.
  • en mere grøn kommune, der tænker både natur og klima ind i de beslutninger, der træffes.
  • at Karrebæk Fjord og Susåen skal være en sammenhængende naturnationalpark
  • at gøre op med en trafikpolitik, der har underprioriteret de bløde trafikanter. Der skal være flere cykelstier og generelt bedre cykelforhold.
  • at give mulighed for fire-dages-arbejdsuge for ansatte i Næstved Kommune. Arbejds- og privatliv skal hænge bedre sammen.
  • at sætte fokus på livskvalitet. Derfor ønsker jeg bl.a. en samtale om, hvad det gode børneliv og det gode seniorliv kan være.

Om mig

Jeg er 39 år, far til tre små børn og arbejder til daglig som gymnasielærer. Et job, hvor man møder unge mennesker, der på trods af corona, klimaforandringer og andre store problemer tror på fremtiden.

Ungdommen bør derfor kunne forvente af os voksne, at vi også tænker på fremtidens generationer.

Jeg stiller op, fordi jeg tror jeg kan gøre vores kommune endnu bedre at bo og leve i.
Det er mit store håb at være med til at skabe en kommune, som vores børn har lyst til at blive boende i, eller som de vil vende tilbage til, når de er blevet uddannet og selv vil stifte familie.

Jeg har været formand for kommunens Forældrenævn i en årrække, hvor jeg sammen med andre har forsøgt at forbedre normeringer i daginstitutioner.