Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Byrådsmedlem
Egedal Kommune
Politik har altid været en del af mit liv, det at gøre en forskel for andre, det at bruge min stemme for fællesskabet. Jeg er drevet af at udvikle politik sammen med dem, det handler om, og jeg brænder for at skabe et friere, stærkere og grønnere Danmark.
Rikke Mortensen

I den kommende byrådsperiode håber jeg på , at vi kommer endnu tættere på borgerene i forhold til vores borgerdialog strategi. Vi skal arbejde med borgerbudgetter, borgerhøringer, borgerrejser og meget meget mere.

Jeg håber også på, at vi bliver endnu mere klimaambitiøse, jeg vil gerne have et opgaveudvalg, der skal rådgive byrådet i forhold til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Radikale Venstre har nogle helt konkrete forslag som grønne køkkener, fossilfrie biler m.m.

Skolerne/dagsinstitutionerne - vi vækster på børn, vi skal udbygge og sikre gode fysiske rammer i nærområdet. Vi skal have et overblik i forhold til situationen på skolerne i Ølstykke og Smørum.

Foreningslivet - vi skal have lavet en ambitiøs plan med henblik på at skabe bedre rammevilkår.

Mærkesager

Børn & Skole

Vores børn er det allervigtigste, vi har. Vi skal skabe trygge og nære rammer, hvor de kan trives og udvikle sig. Vi skal både sikre trivsel og faglighed.

Handicap & retsikkerhed

Mit hjerte brænder helt særlig for dem, som kæmper lidt mere med tilværelsen end andre, jeg tror på at vi har en forpligtelse til som samfund, at skabe rammerne for at alle kan få et værdigt liv.

Klima & miljø

Vi skal være ambitiøse, vi skal være klimatosserne, der forsat hæver baren for bæredygtig udvikling - hvorfor ikke gå efter at være CO2 neutrale i 2040. Jeg går til valg på at vi skal ophøre med at udlede CO2 fra kommunekassen. Vi skal kæmpe for biodiversiteten, så vores børn og og børnebørn også ved, hvad en sommerfugl er. Vi skal have mere vild natur og vi skal have flere grønne rum i og omkring byerne. Vi skal have rent drikkevand og vil skal stille skrappe krav i forhold til de boringsnære områder.

Om mig

Jeg er meget procesorienteret - målet skal vi finde sammen. Det fik jeg en gang at vide af en tidligere kommunaldirektør - jeg tog det som en kompliment.

Jeg har kæmpet for en fornyelse i borgerinddragelse/borgerdialog. Jeg har været initiativtager til i budgettet at få afsat ressourcer til at arbejde med dette.

Jeg er samboende med Jesper og har 3 børn fra 10-19 og 2 bonusbørn på 13 og 15. Jeg føler mig hjemme i vores mindre bysamfund, jeg har boet mange år i Søsum og Ganløse. Jeg bor i Stenløse Syd.

Uddannelse:

  • 2003 Universitetsuddannelse i Litteraturvidenskab fra SDU
  • 2020 Masteruddannelse i Professionel Kommunikation fra RUC

Karriere:

  • 2003-2007 Fuldmægtig på Københavns Universitet, Studieadministration
  • 2007-2018 Forsikringsfuldmægtig
  • 2018- uddannelse og selvstændig indenfor kommunikation