Rune Sixtus Glæser

Rune Sixtus Glæser

Kandidat til kommunalvalget 2021
Allerød Kommune

Jeg brænder for de Radikale kerneværdier, og jeg har været aktiv radikal i de 10 år, jeg har været medlem, dog primært i baggrunden. Derfor ser jeg nu en chance, for at gøre en mere konkret indsats som folkevalgt repræsentant i Allerød Kommune, hvor jeg har boet i tre år nu. Jeg har set en kommune, som har stort potentiale, men som også har en del udfordringer, jeg gerne vil gå aktivt ind i at få løst. Jeg har en baggrund i det private erhvervsliv, de sidste seks år som leder, men også som mangeårig tillidsrepræsentant. Jeg ved derfor, at der til tider kan kræves hårde kompromiser, men også at de bedste løsninger opnås ved at samarbejde på tværs af interesser. Dette vil jeg bære med ind i politik.

Mine mærkesager

  • Bæredygtigt byggeri - der skal bidrage positivt til vores klimaudfordringer fremfor ”blot” at opnå et miljømærke.
  • Bedre infrastruktur – der mangler sikreskoleveje i Blovstrød samt cykelstier der forbinder kommunens byer på tværs, så vores erhvervsområder bliver mere attraktive at cykle til.
  • Blandet boligmasse – Der skal være plads til at bo i Allerød kommune hele livet og til priser alle kan være med til.
  • Fleksible institutioner – Som kommune er vi nødt til at indse at det moderne familieliv ikke bare er kernefamilier med 8-16 arbejde

Jeg håber at Allerød Kommune kan komme i balance rent driftmæssigt, så vi igen kan fokusere på at udvikle os til en by hvor man har lyst og mulighed for at bo hele livet. Allerød har lige nu udfordringer med at holde et acceptabelt serviceniveau for borgere og virksomheder og det er en skam, for det er en dejlig kommune at bo i. Jeg håber, vi kan blive kommune, hvor der er en sund økonomi, så vi kan sikre erhvervsliv og sårbare borgere den hjælp, man med rimelig kan forvente af sin kommune.

Om mig

Jeg flyttede til Blovstrød i 2018 med min lille familie og er faldet pladask for dette smørhul. Jeg er medlem af Blovstrød Tennisklub, om end super amatør, men det er skægt og underholdende. Har cyklet skovene tynde rundet om Allerød, længe før vi flyttede hertil. Dog satte en MTB ulykke en stopper for det, så I ser mig mest på gåben rundt omkring, typisk med vores to skønne Vizsla hunde.

2019 - Nu
NU
Skadechef AIG
2018 - 2019
Skadeleder AIG
2016 - 2018
Teamleder SOS International
2004 - 2016
Assistance coordinator SOS International
2011 - 2018
Bestyrelsesmedlem SOS International
2013 - 2016
Bestyrelsesmedlem Q-Factor
2010 - 2013
Ungdomsformand - Forsikringsforbundet
2012 - 2013
Medlem af Amager Øst Lokaludvalg (For Radikale Venstre)
2011 - 2013
Styregruppemedlem af UNI Europa Youth
2008 - 2016
Tillidsrepræsentant - Forsikringsforbundet
2013
Cand.Merc Strategy, Organisation og Ledelsen - CBS
2009
Bachlelor Business, Language and Culture - CBS