Sascha Fich

Sascha Fich

Kommununalbestyrelsesmedlem
Sorø Kommune
Jeg drømmer om en kommune i bæredygtig vækst, rig på natur og skov. En retfærdig kommune hvor alle børn får de samme muligheder. En kommune fuld af livsglæde, med et sprudlende kultur- og fritidsliv.
Sascha Fich

Mine mærkesager

EN NY POLITISK KULTUR
Jeg arbejder for øget borgerinddragelse i de politiske beslutninger, med en fri og åben debat. Borgerrådgiver funktionen skal udvides, så der f.eks. også fokuseres på borgere med handicap og kroniske sygdomme, bl.a. via uvildig rådgivning i sager mellem borger og kommune

GRØN OG BÆREDYGTIG
Vi skal omstille os til en grøn og bæredygtig fremtid. Bygge bæredygtigt og skabe grønne bymiljøer, med mere samkørsel og bedre forhold for cyklister. Også i Sorø kommune er naturen under pres, så vi skal have en strategi for bevarelse af naturen.
En biodiversitet- og naturstrategi.

SORØ KOMMUNE SOM ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE
Hvis vi vil tiltrække flere borgere, er det ikke nok at bygge nye boliger. Vi skal også være en familievenlig kommune med gode muligheder for uddannelse, arbejde og børnepasning samt høj livskvalitet, og gode fritids- og kulturtilbud.

UDDANNELSE
Jeg bakker helhjertet op om frisættelsen af Sorø kommunes folkeskoler, men vi skal fokusere på en bred inddragelse af både elever, forældre og ansatte. Vi skal have uddannelser af høj kvalitet, der er lettilgængelige, uanset hvor man bor, og et tæt samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
Vi skal udvikle Sorø bymidte, men det skal være med respekt for Sorøs kulturhistorie. Der skal være flere grønne og innovative byrum, der indbyder til liv og aktivitet.

BØRN
Jeg arbejder for høj kvalitet i vores pasningstilbud via bedre normeringer og flere uddannede pædagoger. I børnehaver og skoler skal positive fællesskaber være med til at forebygge ensomhed og mobning.
Udsatte børn skal have støtte allerede fra de er helt små, og støtten skal fortsætte, til de fungerer på lige vilkår med andre børn.

UNGE
De unges skal høres, og inddrages i kommunale beslutninger, som har betydning for dem. Sorø skal være en attraktiv kommune at være ung i, med liv i gaden.
De unge skal have lokaler, hvor de kan være kreative i frie og stærke fællesskaber

ERHVERV OG IVÆRKSÆTTERI
Vi skal sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft ikke mindst inden for den grønne omstilling. Kommunen skal yde en god service til virksomhederne med korte sagsbehandlingstider og gennemsigtighed i krav og vilkår

ØKONOMISK ANSVARLIGHED
Politik er prioritering. Bruger vi alle pengene i år ét, er der ikke midler til fremtiden, heller ikke til udsatte borgere. Derfor arbejder jeg for ansvarlige budgetter. Det gælder også, når det er valgår!

Om mig

Jeg er 55 år og uddannet sygeplejerske. Jeg er ansat hos en alment praktiserende læge i Roskilde, er gift og har 2 voksne drenge på 25 og 28 år.

Jeg er født og opvokset i Gladsaxe Kommune. Efter at have boet i Solrød Kommune i 25 år, flyttede min mand og jeg til Niløse i 2017.

Fritiden bruger vi på familie, venner, vores gamle stråtækte ejendom og store have, som vi er i færd med at gøre mere ”vild med vilje”.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Radikale Venstre Sorø. Jeg er ligeledes bestyrelsesmedlem i DUR (Dianalund Udviklings Råd) samt medlem af ”Naturgruppen” under DUR, hvor vi arbejder på at gøre Sorø til ”Danmarks Vildeste Kommune”.