Portræt af Sofie Carsten Nielsen

Sofie Carsten Nielsen

Politisk leder
Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds.
Tænk hvis vi turde tænke grundlæggende nyt om, hvad politik kan og skal være? I stedet for at holde mennesker fast kunne vi sætte mennesker fri. Fri til at leve liv, der giver mening for dem.
SCN

Tænk hvis...

Politik handler for mig om at sætte mennesker fri.
Møde dagen i morgen med håb frem for at lade os lede af frygt.
Finde løsninger, der samler om at bryde stilstanden og bringe Danmark fremad.
Grønnere. Friere. Stærkere.

Men politik er på nogle stræk gået i stykker. Symbolpolitik fortrænger rigtige løsninger på virkelige problemer. Blokpolitik forhindrer samling om sund fornuft. Vanetænkning blokerer for nye ideer. Store problemer bliver ikke løst, selv om vi kunne, hvis vi ville.

Politik lider af iltsvind. Vi skaber ikke længere de radikale forandringer, der sætter mennesker fri til at leve bedre liv.

Hvad betyder det for Danmark? I bedste fald står vi stille. I værste fald er vi på vildspor. Det vil jeg gerne være med til at lave om. Det tror jeg, vi er mange, der vil. For selvfølgelig kan vi, hvis vi gør det sammen.

Tænk hvis politik blev brugt til at hjælpe alle de børn, der mistrives og ikke lærer det basale i skolen. Sikke en forskel politik kunne gøre. For de børn det handler om. Og for det samfund, der bruger milliarder på at rette op, når alt for mange kommer skævt fra start.

Tænk hvis vi brugte politik til at skabe begejstring for klimahandling alle steder i vores samfund. Og gjorde vores forbrug grønt sammen med landbrug og erhvervsliv. Så kunne vi fjerne den angst børn og unge oplever ved fremtiden. Fordi de ikke tror på, at der bliver handlet i tide på klimakrisen. Sikke en forskel vi kunne gøre. For kloden og kommende generationer.

Tænk hvis politik gav mulighed for, at flygtninge, vi har brugt penge på at uddanne, faktisk kunne bidrage til fællesskabet bagefter.

Tænk hvis politik i langt højere grad blev lavet sammen med de mennesker, det handler om. Fremfor henover hovedet på dem. Jeg tror, at åbne borgersamlinger har meget mere fremtid foran sig end lukkede og egenrådige et-parti regeringer. Det er ikke flippet. Det er fremtiden.

Sæt mennesker fri!

Tænk hvis politik gav mening i stedet for at fjerne den. Tænk hvis politik samlede i stedet for at splitte. Tænk hvis vi droppede de falske modsætninger. Mellem rød eller blå. Land eller by. Muslim eller dansker. Og turde tænke både-og frem for enten-eller.

Tænk hvis vi turde tænke grundlæggende nyt om, hvad politik kan og skal være? I stedet for at holde mennesker fast kunne vi sætte mennesker fri. Fri til at leve liv, der giver mening for dem.

Det er for mig målet med politik.

Jeg håber, du vil være med.

Sofie Carsten Nielsen i Folketingssalen ved afslutningsdebatten 2021
1/0
2000 - 2001
Master i europæisk politik og administration, Europakollegiet i Brügge, Belgien
1995 - 2002
Cand.scient.pol., Københavns Universitet
2010 - 2011
Politisk chef, Ingeniørforeningen IDA
2004 - 2009
Souschef, Ligestillingsministeriet
2002 - 2004
Politisk konsulent, Europa-Parlamentet

Parlamentarisk karriere

  • Medlem af Folketinget siden 2011
  • Uddannelses- og forskningsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
  • Næstformand, politisk ordfører, finansordfører

Publikationer

  • Bidragsyder til antologien "De røde sko", 2002
  • Bidragsyder til Antologien "Tilbage til rødderne - om de radikale værdier", 2008.
  • Medforfatter til pamfletten "RADIKAL", 2018.

Sofie er opstillet i Gentoftekredsen i Københavns Omegns Storkreds.

Kontakt Sofie