Søren Myrup

Søren Myrup

Kandidat til kommunalvalget 2021
Odsherred Kommune
Med hjerte og hjerne - Vi mener det alvorligt!
Søren Myrup

Jeg har som Asnæsborger valgt at stille op for Radikale til valget i Odsherred Kommune, fordi jeg ønsker at støtte den radikale røst i kommunalbestyrelsen, hvor viceborgmester Thomas Nicolaisen har gjort det glimrende gennem den seneste valgperiode. Der er mere brug for Radikale Venstres stemme end nogensinde for at sikre, at mennesket er afsættet for enhver beslutning – og hvor den gode tone er vigtig at holde.

Med et styrket Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen vil vi sikre, at afsættet for enhver diskussion og ethvert udviklingspunkt bliver mennesket! Det er der hårdt brug for! Vi vil til enhver tid understøtte en øget lighed - og til stadighed arbejde for, at alle mennesker, uanset baggrund, har en lige ret til det bedste liv i vores kommune. Det er det Radikale Venstres menneskesyn og det gælder fra vugge til krukke!

Det gode liv i Odsherred

Odsherred ligger smukt og vidunderligt som et unikt spisekammer i mulighedernes land, Danmark! Hvis vi alle i fællesskab giver vores til det fælles bedste, så har vi her alle muligheder for at leve det gode liv her i Odsherred!

I Radikale stiller vi store krav til kommunens medarbejdere, men vi er også klar over, hvilken rolle de fylder. Jeg vil være med til at sætte et positivt fokus på kommunens medarbejdere, som virkelig leverer varen i en tid, hvor alt offentligt er under et stærkt pres! De er nogle af hverdagens helte og har krav på gode rammer!

Det vil jeg arbejde for – og jeg mener at min erfaring med at arbejde i det kommunale landskab gennem mere end 35 år, heraf 22 år med ledelse, vil være en stor hjælp i dette arbejde!

Søren Myrup
Søren Myrup

Mine mærkesager

Jeg vil arbejde for at det levende kulturliv, det aktive foreningsliv, det blomstrende erhvervsliv og den omliggende og understøttende kommunale verden tilsammen vil støtte op om og bygge til en fælles retning for og fortælling om Odsherred.

Jeg vil arbejde for en øget og systematisk borgerinddragelse i den lokale udvikling og kommunale opgaveløsning – også i de mere ’besværlige’ emner. På den måde kommer vi i mål med bedre beslutninger. Dialogen mellem systemet og kultur-/forenings- og erhvervsliv skal styrkes og jeg vil arbejde for at kommunens medarbejdere - på alle hylder - i endnu højere grad end i dag oplever at have plads til dette nødvendige fokus på fællesskabet i deres travle hverdag.

Om mig

Jeg er så heldig at være gift med Sanne på 36. år og vi har to dejlige voksne børn. Jeg er tilflytter til Asnæs i 1995 efter 14 år på Frederiksberg og 18 år i fødebyen Århus. Jeg er taknemmelig over tilværelsen – glad for familien, Odsherred, mit job, min fritid, gode venner og mit samlede netværk, der giver mig en unik dagligdag. Jeg bruger en del af min fritid på foreningsarbejde af forskellig art og har gennem de seneste omkring 15 år involveret mig i frivilligt, kulturelt og lokaldemokratisk arbejde, primært gennem bestyrelsesarbejde i foreningen fritidsborger.dk og Radikale Venstre.
Jeg hylder princippet om ”at give tilfældet chancen”.

Med hjerte og hjerne - Vi mener det alvorligt!

2019 -
NU
Leder af UngHolbæk i Holbæk Kommune. www.ungholbaek.dk
2016 - 2019
Centerleder i UU Roskilde/Lejre. www.uu-roskilde.dk
2013 - 2016
Leder af HR, Arbejdsmiljø og Intern Kommunikation, Holbæk Kommune.
2007 - 2013
Leder af ’UngHolbæk’, Ny Holbæk Kommune.
2001 - 2007
Ungdomsskoleinspektør/ leder af Ungdomsområdet – Holbæk Kommune.
1998 - 2001
Viceungdomsskoleinspektør – Frederiksberg Kommune.
1994 - 1998
Lærer ved observationsskolen Skolen ved Høve Strand.
1986 - 1994
Lærer ved Lindevangskolen, Frederiksberg Kommune.

Uddannelse:

Fra 2011 - 6 moduler af Master of Public Governance (Flex) – CBS
2007 - 2015 Diverse interne lederudviklingsmoduler i Holbæk kommune
2006 Uddannelse i Projektledelse – COK, Roskilde
2005 - 2006 Den Kommunale Lederuddannelse – COK, Grenå/Roskilde
2003 - 2004 Den professionelle leder – COK/Den kommunale Højskole, Grenå
1999 - 2000 Ungdomsskoleledelse – Den Kommunale Højskole, Grenå.
1998 - 1999 Frederiksberg Kommunes Lederuddannelse.
1986 Læreruddannelse - Frederiksberg Seminarium / 3. linjefag - KDAS Skovlunde.

Relevante tillidshverv:

2018 - Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre Odsherred
2018 - 2020 Bestyrelsesmedlem i Forum 100% www.forum100.dk
2016 – 2019 Bestyrelsesmedlem i Produktionsskolen Base 4000, Roskilde
2011 - 2013 Formand for Ungdomsskoleforeningen i Danmark. www.ungdomsskoleforeningen.dk

2007 - Bestyrelsesmedlem i foreningen Fritidsborger
2002 – 2013 Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre Dragsholm/Odsherred

Søren Myrup
1/0